Προμήθεια ειδικής αντλίας έγχυσης νερού από το WATER JET κανάλι καθώς και από το κανάλι βιοψίας του ενδοσκοπικού Olympus
14 Σεπτεμβρίου 2022
143/2022 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΜΗΝΕΣ
14 Σεπτεμβρίου 2022
Μετάβαση στο περιεχόμενο