ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΛΩΝ (ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ) ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

Επισκευή Μανομέτρων φιαλών Ο2 και ροόμετρων Ο2
26 Σεπτεμβρίου 2022
Επισκευή θυροτηλεφώνου
29 Σεπτεμβρίου 2022
Μετάβαση στο περιεχόμενο