ΛΙΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ (ΕΝΗΜ. 09.12.2022)
9 Δεκεμβρίου 2022
100/2022 Διεθνής Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός, μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, για την προμήθεια «ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΑΖΑΣ (CPV: 33141114-2)» για ένα (1) έτος
9 Δεκεμβρίου 2022
Μετάβαση στο περιεχόμενο