ΛΙΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ (ΕΝΗΜ. 02.09.2022)
2 Σεπτεμβρίου 2022
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ (ΧΑΛΚΟΥ) ΚΤ. Α΄
6 Σεπτεμβρίου 2022
Μετάβαση στο περιεχόμενο