ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟ UPS ΤΗΣ ΜΕΝΝ-ΜΕΘ ΚΤΙΡΙΟΥΥ Δ’ ΚΑΙ ΜΕΝΝ ΚΤΙΡΙΟΥ Α’
20 Οκτωβρίου 2020
ΔΕΥΤΕΡΗ ΔΙΑΒΟΥΛΈΥΣΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (48 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ) ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ 2014-2020
21 Οκτωβρίου 2020
Μετάβαση στο περιεχόμενο