ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτης Διαδικασιας για την επιλογη αναδοχου κατασκευης του εργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ 20 ΚΛΙΝΩΝ ΜΕ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ, ΣΤΟΝ 5ο ΟΡΟΦΟ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ (ΚΤΙΡΙΟ Α’, ΠΤΕΡΥΓΑ Ι)»

Συντήρηση του συστήματος αντικεραυνικής προστασίας του ΓΝΘ Ιπποκράτειο
27 Ιουνίου 2023
98/2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ κ ΚΑΙ λ ΕΛΑΦΡΩΝ ΑΛΥΣΩΝ-ΒΑΡΙΩΝ ΑΛΥΣΩΝ ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ, ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΩΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΕΝΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΘΟΛΟΣΙΜΕΤΡΙΑΣ, (CPV 33127000-6 Συσκευές ανοσολογικών αναλύσεων), ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ-ΙΣΤΟΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟ-ΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 27.726,09 ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΚΑΙ 29.883,20 ΜΕ ΦΠΑ 24% & 6%, ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ)
27 Ιουνίου 2023
Μετάβαση στο περιεχόμενο