ΛΙΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΜΑ ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ (ΕΝΗΜ. 30.10.2020)
30 Οκτωβρίου 2020
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΠΟ 02.11.2020 ΕΩΣ 06.11.2020 (ΕΝΗΜ. 30.10.2020)
30 Οκτωβρίου 2020
Μετάβαση στο περιεχόμενο