75/2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ CISO
22 Μαΐου 2023
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΕΡΠΑΝΤΙΝΑΣ ΑΤΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ Α΄ ΚΤΙΡΙΟΥ
23 Μαΐου 2023
Μετάβαση στο περιεχόμενο