ΛΑΜΠΑ 21V-150W
25 Απριλίου 2023
60/2023 Ηλεκτρονική διαπραγμάτευση για την ανάθεση των υπηρεσιών «ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (CPV:50421000-2)» του Νοσοκομείου, για διάστημα ενός (1) έτους
26 Απριλίου 2023
Μετάβαση στο περιεχόμενο