Οικοδομικές εργασίες και Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες για την αποκατάσταση χώρων του Κτηρίου Α του Νοσοκομείου
16 Μαΐου 2023
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3 ΘΕΣΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ (ΑΔΑ 68ΘΩ469067-ΑΒΝ)
16 Μαΐου 2023
Μετάβαση στο περιεχόμενο