ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΛΩΝ (ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ) ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ
28 Σεπτεμβρίου 2022
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΩΝ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ ΟΡΟΦΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ
29 Σεπτεμβρίου 2022
Μετάβαση στο περιεχόμενο