ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ-ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

35/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 82 ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΥΠΟΥ SPLIT ΚΑΙ FAN COIL, ΔΙΑΦΟΡΩΝ UNIT,
23 Φεβρουαρίου 2023
ΛΙΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ (ΕΝΗΜ. 24-02-2023)
24 Φεβρουαρίου 2023
Μετάβαση στο περιεχόμενο