ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020
16 Δεκεμβρίου 2020
ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΠΟ 01.11.2020 ΕΩΣ 30.11.2020 (ΕΝΗΜ. 22.12.2020)
22 Δεκεμβρίου 2020
Μετάβαση στο περιεχόμενο