ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
23 Μαΐου 2022
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για παροχή «υπηρεσιών βοηθητικού προσωπικού για τη μεταφορά πάγιου και λοιπού εξοπλισμού καθώς και πάσης φύσεως υλικών εντός των χώρων του Νοσοκομείου», σε εξωτερικό συνεργάτη.
23 Μαΐου 2022
Μετάβαση στο περιεχόμενο