ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΕ Ε.Π. “Υποδομές μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014/2020” (ΚΩΔ ΟΠΣ 5031668)

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
14 Οκτωβρίου 2020
*** ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ***
15 Οκτωβρίου 2020
Μετάβαση στο περιεχόμενο