ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ Α’ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β’ ΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΠ “ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ”

Προμήθεια υλικών για το εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας
27 Οκτωβρίου 2020
*** ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ
29 Οκτωβρίου 2020
Μετάβαση στο περιεχόμενο