ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 6ΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (Τ.ΟΜ.Υ.) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ ΤΗΣ ΑΤΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ
13 Ιανουαρίου 2023
5/2023 Διαπραγμάτευση με την εταιρεία COMPUTER TEAM AEBE για την ανάθεση της υλοποίησης του έργου «Διανοσοκομειακή Ενημέρωση για Ιατρικά Δεδομένα ασθενών με καρδιαγγειακά Νοσήματα με παρακολούθηση από απόσταση των Νοσοκομείων της 4ης ΥΠΕ» (CPV 48516000-8 )
13 Ιανουαρίου 2023
Μετάβαση στο περιεχόμενο