ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (2 ΑΤΟΜΩΝ)ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΏΝ ΤΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ (CPV:98390000-3)

2η Δημόσια διαβούλευση των Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια μιας κυτταροφυγόκεντρου, για το Κυτταρολογικό εργαστήριο του Νοσοκομείου.
14 Μαρτίου 2023
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΗΚΓ
14 Μαρτίου 2023
Μετάβαση στο περιεχόμενο