ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ – ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΥ
7 Ιουνίου 2024
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΙΟΥΛΙΟ-ΑΥΓΟΥΣΤΟ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2024
10 Ιουνίου 2024
Μετάβαση στο περιεχόμενο