ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (UPS) ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
21 Μαΐου 2024
Επισκευή κλιβάνου
23 Μαΐου 2024
Μετάβαση στο περιεχόμενο