ΑΠΟΦΑΣΗ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 14 ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ ΑΔΑ: Ψ3Ρ8469067-863

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΥΨΕΛΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΚΤ. Δ΄
5 Μαρτίου 2024
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 37-2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΙΩΝ ΜΕ PCR, ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΩΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ, ΕΝΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ REAL-TIME PCR ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
6 Μαρτίου 2024
Μετάβαση στο περιεχόμενο