154/2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022 ΤΟΥ ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ (CPV: 79212000-3) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 5.456 € ΜΕ ΦΠΑ.

Σύστηματα Παραγωγής Ελέγχου και Δοσομέτρησης Διοξειδίου του Χλωρίου για Νοσοκομειακές κτιριακές εγκαταστάσεις.
7 Νοεμβρίου 2022
ΛΙΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ (ΕΝΗΜ. 11-11-2022)
11 Νοεμβρίου 2022
Μετάβαση στο περιεχόμενο