13/2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
23 Ιανουαρίου 2023
Αποξήλωση υφιστάμενων και τοποθέτηση νέων ασφαλτόπανων στα δώματα των Κτηρίων του Νοσοκομείου
25 Ιανουαρίου 2023
Μετάβαση στο περιεχόμενο