«Προμήθεια και τοποθέτηση δύο αυτόματων συρόμενων θυρών στις Αίθουσες των δύο Αξονικών Τομογράφων στον 1ο όροφο του Κτηρίου Α»

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς στην υπ’ αριθ. 19/2023 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση «Υπηρεσιών Υποστήριξης και Διαχείρισης Συμβάντων – Κέντρο επιχειρήσεων σε 24ωρη (24Χ7) βάση, στα πληροφοριακά συστήματα του Νοσοκομείου (CPV: 72315100-7)
31 Ιανουαρίου 2023
ΛΙΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ (ΕΝΗΜ. 03-02-2023)
3 Φεβρουαρίου 2023
Μετάβαση στο περιεχόμενο