ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (2 ΑΤΟΜΩΝ)ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΏΝ ΤΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ (CPV:98390000-3)
14 Μαρτίου 2023
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 34 ΘΕΣΕΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) (9ΑΠΞ469067-2ΒΓ)
14 Μαρτίου 2023
Μετάβαση στο περιεχόμενο