Ε.Α. Ανακαίνιση του Παθολογοανατομικού Εργαστηρίου του ΝΑΔΝΘ
20 Μαΐου 2022
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
23 Μαΐου 2022
Μετάβαση στο περιεχόμενο