ΛΙΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ (ΕΝΗΜ. 09-09-2022)
9 Σεπτεμβρίου 2022
Προμήθεια ειδικής αντλίας έγχυσης νερού από το WATER JET κανάλι καθώς και από το κανάλι βιοψίας του ενδοσκοπικού Olympus
14 Σεπτεμβρίου 2022
Μετάβαση στο περιεχόμενο