ΛΙΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ (ΕΝΗΜ. 03-02-2023)
3 Φεβρουαρίου 2023
ΑΠΟΦΡΑΞΗ
3 Φεβρουαρίου 2023
Μετάβαση στο περιεχόμενο