ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022
9 Σεπτεμβρίου 2022
101/2022 Προμήθεια «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΕΣΤ» (CPV: 33698100-0) με δωρεάν παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού, για ένα (1) έτος
9 Σεπτεμβρίου 2022
Μετάβαση στο περιεχόμενο