Πληροφορίες για την πλατφόρμα e-Ραντεβού
.
Είσοδος στην εφαρμογή e-Ραντεβού στη διεύθυνση https://rantevou.ippokratio.gr/ (πρόσβαση στην εφαρμογή μόνο εντός Ελλάδας) 
  

*** Επισήμανση ***

Σε περίπτωση καταχώρισης ραντεβού σε Τακτικό Εξωτερικό Ιατρείο στο οποίο δεν εμπίπτει η πάθησή σας, σας γνωρίζουμε ότι δεν θα είναι δυνατή η εξυπηρέτησή σας.  Σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να προβείτε σε νέα καταχώριση στην πλατφόρμα των ηλεκτρονικών ραντεβού του Νοσοκομείου, για το πρώτο διαθέσιμο ραντεβού στο σωστό Τακτικό Εξωτερικό Ιατρείο.

***

*** Σημαντική Ανακοίνωση ***

Σας ενημερώνουμε ότι, στο πλαίσιο της συμμόρφωσης του Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ με τον Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR), στην ηλεκτρονική εφαρμογή των «e-Ραντεβού» του Νοσοκομείου, ο Πολίτης δεν δύναται να κλείνει ραντεβού για τρίτο πρόσωπο, παρά μόνο για τα προστατευόμενα σε αυτόν μέλη, τα οποία έχουν καθοριστεί στο σύστημα της ΗΔΙΚΑ.

Προκειμένου ο Πολίτης να αποκτήσει τη δυνατότητα  να κλείσει ραντεβού μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής των «e-Ραντεβού», πρέπει να δημιουργήσει νέο (ξεχωριστό) λογαριασμό, ο οποίος θα αντιστοιχεί σε έναν και μόνο Χρήστη-Πολίτη, επιτυγχάνοντας με αυτό τον τρόπο την ταυτοποίηση του Χρήστη.

***

Στην κεντρική σελίδα της εφαρμογής, στο επάνω αριστερά σημείο υπάρχει μενού στο οποίο μπορείτε να βρείτε οδηγίες για τη χρήση της (επιλογή ‘Βοήθεια’ με σύμβολο το ?). Επίσης, στην επιλογή ‘Προβολή ραντεβού’ μπορείτε να δείτε τα ραντεβού που έχετε κλείσει, όπως επίσης και να ακυρώσετε κάποιο αν επιθυμείτε.

– Για θέματα που αφορούν Ιατρεία μπορείτε να στέλνετε email στην ηλεκτρονική διεύθυνση gei@ippokratio.gr (ανταπόκριση εντός 3 εργάσιμων ημερών)

– Για Τεχνικά θέματα (Κλείδωμα/Απενεργοποίηση χρήστη, Αλλαγή κωδικού) μπορείτε να στέλνετε email στην ηλεκτρονική διεύθυνση eradevou@ippokratio.gr (ανταπόκριση εντός 3 εργάσιμων ημερών) («Με την αποστολή e-mail στη συγκεκριμένη ηλεκτρονική διεύθυνση, ο χρήστης έχει ενημερωθεί για την Πολιτική Απορρήτου του Φορέα και δίνει την συγκατάθεσή του, για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων στα πλαίσια του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων 2016/679»)

«ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ»

«Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», ως υπεύθυνος επεξεργασίας, ενημερώνει τους Πολίτες, ότι θα προβαίνει στη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων και ότι θα τα κοινοποιεί σε τρίτους (τεχνική υποστήριξη της εφαρμογής e-Ραντεβού)».

Σκοπός της συλλογής και επεξεργασίας αυτών είναι ο προγραμματισμός ραντεβού στο Νοσοκομείο, προκειμένου να παρασχεθεί στον Πολίτη ιατρική περίθαλψη.

Το Νοσοκομείο γνωστοποιεί στους Πολίτες ότι, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, έχουν και μπορούν να ασκήσουν τα κάτωθι δικαιώματα:

α) το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά τους δεδομένα,

β) το δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών και συμπλήρωσης τυχόν ελλιπών δεδομένων του,

γ) το δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη»),

δ) το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων τους για τις περιπτώσεις που ορίζει ρητά ο νόμος,

ε) το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων τους,

στ) το δικαίωμα διαβίβασης των δεδομένων τους σε άλλον,

ζ) το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων για τις περιπτώσεις που ορίζει ρητά ο νόμος.

Τα παραπάνω δικαιώματα ενδέχεται να υπόκεινται σε ορισμένες προϋποθέσεις ή προαπαιτούμενα, αν κάτι τέτοιο υπαγορεύεται από τον νόμο.

Οι Πολίτες μπορούν να επικοινωνούν με το Νοσοκομείο για ζητήματα προσωπικών δεδομένων (epdpo@ippokratio.gr).