Πληροφορίες για την πλατφόρμα e-Προμηθέας

Το μηχανογραφικό σύστημα «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» αποτελεί ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα ενημέρωσης Προμηθευτών :

 1. Παρουσίασης Παραστατικών Προμηθευτή
 2. Παρουσίασης Χρηματικών Ενταλμάτων Προμηθευτή
 3. Eρευνών Αγοράς του Νοσοκομείου που βρίσκονται σε εξέλιξη, για την προμήθεια :
 • αναλώσιμου υγειονομικού υλικού,
 • αντιδραστηρίων,
 • αποστειρωμένου υγειονομικού υλικού,
 • γραφικής ύλης,
 • ειδών καθαριότητας,
 • μη αναλώσιμου υλικού,
 • διαφόρων υπηρεσιών που διενεργούνται από την Οικονομική Υπηρεσία

Από 12/10/2020,  πληροφορίες για την παρουσίαση των παραστατικών, καθώς και της πορείας εξόφλησης των τιμολογίων, και συμμετοχή σε έρευνες αγοράς, μόνο μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας  “ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ”

ΟΔΗΓΙΕΣ :

 • Αίτηση Προμηθευτή για την απόκτηση κωδικών πρόσβασης στην εφαρμογή :

Έντυπο-Αίτησης.doc (συμπλήρωση και αποστολή με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση finance@ippokratio.gr )

            Οδηγίες-για-την-Εγγραφή-Προμηθευτή-στην-Εφαρμογή-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ.pdf

Για τεχνικά προβλήματα κατά την εγγραφή, μπορείτε να στέλνετε email στην ηλεκτρονική διεύθυνση epromitheas@ippokratio.gr

ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ :

Είσοδος στην εφαρμογή στη διεύθυνση https://promitheas.ippokratio.gr/ (πρόσβαση στην εφαρμογή μόνο εντός Ελλάδας)

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ :

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ e-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (Αρ.Πρωτ.45781/2.10.2020)

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ E-PROMETHEUS (Αρ.Πρωτ.34071/23.7.2020)

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (Αρ.Πρωτ.31460/10.7.2020)

ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ (Αρ.Πρωτ.30476/6.7.2020)