ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ:

Το Νευρολογικό Τμήμα λειτουργεί από το 1987. Διευθυντές διετέλεσαν κατά σειρά ο κ. Ζαχαράκης Γεώργιος, ο κ. Γεωργιάδης Γεώργιος, η κα. Κατσαρού Ζωή, ο κ. Λιασίδης Χαράλαμπός και από τον Ιανουάριο του 2024 Διευθύντρια είναι η κα. Καραχριστιανού Στυλιανή.

Το Νευρολογικό Τμήμα στεγάζεται στον Α΄ Όροφο τού Α’ κτιρίου τού Νοσοκομείου. Συμπεριλαμβάνονται : 3 θάλαμοι με τρεις κλίνες και 6 θάλαμοι με δύο κλίνες ο καθένας, συνολικής δυναμικότητας 21 κλινών.

Σε ξεχωριστούς χώρους τού Β’ κτιρίου λειτουργεί το Νευροφυσιολογικό Εργαστήριο με τα τμήματα Ηλεκτροεγκεφαλογραφίας, Ηλεκτρομυογραφίας και Προκλητών Δυναμικών. Πρόσφατα αποκτήθηκε Υπερηχοτομογράφος για τη διενέργεια εκτέλεσης υπερήχων και τη διερεύνηση των ενδοκράνιων και εξωκράνιων αγγείων με προοπτική δημιουργίας εργαστηρίου Υπερήχων για τον έλεγχο ασθενών με Αγγειακά εγκεφαλικά Επεισόδια.

ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ

Προβλεπόμενος αριθμός οργανικών θέσεων Κλινικής: 8 (συμπεριλαμβανομένου του Διευθυντή της Κλινικής). Προβλεπόμενος αριθμός ιατρών για ειδίκευση 5 .

Νοσηλευτικό προσωπικό: Προϊσταμένη και 13 άτομα νοσηλευτικό προσωπικό.

Ειδικοί Ιατροί

Διευθύντρια Νευρολογικού Τμήματος : Δρ. Καραχριστιανού Στυλιανή, Διευθύντρια Ε.Σ.Υ.

Επιμελήτρια Α’ Ε.Σ.Υ.: Αβδελίδου Ευγενία

Επιμελήτρια Α’ Ε.Σ.Υ.: Δρ. Γκίζα Ευαγγελία

Επιμελητής Β’ Ε.Σ.Υ. : Δρ. Νικολαϊδης Ιωάννης

Επιμελήτρια Β’ Ε.Σ.Υ. : Δρ. Πατούση Αθανασία

Επιμελήτρια Β’ Ε.Σ.Υ. σε προσωποπαγή θέση: Δημητριάδου Ανδρονίκη

ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Το Νευρολογικό Τμήμα συμμετέχει στις γενικές εφημερίες πόλης κάθε τέσσερις ημέρες για τη διαχείριση και νοσηλεία επειγόντων περιστατικών. Νοσηλεύει ασθενείς με σκοπό τη διερεύνηση σε συνεργασία με Εργαστήρια άλλων νοσοκομείων όπου είναι απαραίτητο και την εφαρμογή σύγχρονων θεραπευτικών σχημάτων. Οι ιατροί του Τμήματος διαχειρίζονται με συμβουλευτικό ρόλο νοσηλευόμενους ασθενείς σε όλες τις υπόλοιπες κλινικές του Νοσοκομείου.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ

Λειτουργούν τακτικά εξωτερικά ιατρεία. Γενικό τακτικό εξωτερικό Ιατρείο που διαχειρίζεται ασθενείς με όλο το φάσμα των παθήσεων του Νευρικού συστήματος καθώς και εξειδικευμένα εξωτερικά ιατρεία: 1) Αγγειακών Εγκεφαλικών Νοσημάτων, 2) Πολλαπλής Σκλήρυνσης, 3) Επιληψίας, 4) Κεφαλαλγίας. Στους ασθενείς που απαιτείται εφαρμόζεται ειδική διαχείριση σε συνεργασία με άλλα Τμήματα του Νοσοκομείου.

Επιπλέον λειτουργούν Απογευματινά Εξωτερικά Ιατρεία.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ

Τμήμα Ηλεκτροεγκεφαλογραφίας (υπεύθυνος κ. Καραχριστιανού)

Τμήμα Ηλεκτρομυογραφίας και Προκλητών Δυναμικών (υπεύθυνος κ. Γκίζα)

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ NΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ

Το Νευρολογικό Τμήμα χορηγεί πλήρη ειδικότητα στην Νευρολογία (5 έτη ) , ενώ χορηγεί επίσης ένα χρόνο άσκηση στη Νευρολογία σε ειδικευόμενους για την απόκτηση ειδικότητας στην Ψυχιατρική, 6 μήνες για την απόκτηση ειδικότητας στην Παιδοψυχιατρική και 1 μήνα στη Γενική Ιατρική. Τα ανωτέρω είναι εγκεκριμένα από το Κ.Ε.Σ.Υ.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Οι ιατροί του Τμήματος συμμετέχουν σε επιστημονικά συνέδρια και σεμινάρια (ομιλίες, προφορικές και αναρτημένες ανακοινώσεις) και σε δημοσιεύσεις σε ελληνικά και διεθνή περιοδικά με δείκτη απήχησης.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Το Τμήμα παρέχει στους ειδικευόμενους ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα σε κλινικό και εργαστηριακό επίπεδο (εκπαιδευτική επίσκεψη ασθενών, κύκλοι εκπαιδευτικών μαθημάτων, βίντεο-παρουσιάσεις, βιβλιογραφική ενημέρωση).

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Συμμετοχή στη διεξαγωγή κλινικών μελετών και ερευνητικών πρωτοκόλλων.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ : Διευθυντής: 2313312226

Γραφεία Ιατρών : 2313312228,

Στάση αδελφών : 2313312227

e-mail: nevrohippo@gmail.com