Μονάδα Μεσογειακής Αναιμίας Ενηλίκων – Β’ Παθολογική Κλινική Α.Π.Θ

Πρόλογος-Στόχοι

Η ΜΜΑ ενηλίκων είναι η μεγαλύτερη μονάδα στη Βόρεια Ελλάδα και έχει ως στόχο τη συστηματική παρακολούθηση και αντιμετώπιση των ασθενών με αιμοσφαιρινοπάθειες. Τα τελευταία χρόνια γίνεται προσπάθεια για μια πιο ολιστική προσέγγιση των ασθενών με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.

Λειτουργία

Στο χώρο της ΜΜΑ μεταγγίζονται συστηματικά 170 συνολικά πάσχοντες από εξαρτώμενη από μεταγγίσεις Μεσογειακή Αναιμία και Δρεπανοκυτταρική νόσο. Η Μονάδα λειτουργεί καθημερινά εκτός Σάββατου και Κυριακής, ενώ τις ημέρες Δεύτερα και Πέμπτη λειτουργεί και σε διευρυμένο ωράριο έως το απόγευμα.

Στον ίδιο χώρο λειτουργεί κάθε Τρίτη τακτικό πρωινό ιατρείο διερεύνησης αναιμιών και παρακολούθησης ασθενών με Δρεπανοκυτταρική νόσο, ενώ καθημερινά αντιμετωπίζονται επείγοντα περιστατικά.

Δομή – Επιμέρους τμήματα

Η Μονάδα υποστηρίζεται από το τμήμα πρόληψης Μεσογειακής Αναιμίας, το ηπατολογικό ιατρείο Θαλασσαιμιών του Ιπποκράτειου Γ.Ν.Θ και τη Β’ Παθολογική Κλινική Α.Π.Θ

Υποδομή-Χώροι

Η μονάδα διαθέτει ένα δίκλινο, δύο τετράκλινα δωμάτια κι ένα ενιαίο χώρο, με συνολικά 10 κρεβάτια και 6 πολυθρόνες για μετάγγιση.

Κλινικό έργο

Μεταγγίζονται καθημερινά τουλάχιστον 25 ασθενείς, γίνονται αφαιμαξομεταγγίσεις σε ασθενείς με δρεπανοκυτταρική νόσο, ενώ παρέχεται συμβουλευτική και θεραπευτική αντιμετώπιση των πασχόντων, με καθημερινή παρακολούθηση της αγωγής υπερφόρτωσης σιδήρου και των υπόλοιπων ανεπιθύμητων αποτελεσμάτων της υπερφόρτωσης με σίδηρο

Επιστημονικό έργο

 • Ερευνητικό πρωτόκολλο στα πλαίσια εκπόνησης διδακτορικής διατριβής από τον ιατρό
  κ. Βαρελά Χρήστο, ειδικευόμενο Αιματολογίας

 • Πρωτόκολλα μελέτης της σχετιζόμενης με τη Θαλασσαιμία ποιότητας ζωής με την εφαρμογή του ειδικού ερωτηματολογίου TranQoL

Στην παρούσα φάση διεξάγονται οι παρακάτω κλινικές δοκιμές

 1. ACE-536 LTFU (Σε εξέλιξη)

 2. AG348-C-017 (Φάση στρατολόγησης)

 3. AG348-C-018 (Φάση στρατολόγησης)

 4. 4202-HEM-301 (Φάση στρατολόγησης)

Θεραπευτικά πρωτόκολλα

 • Μετάγγισης

 • Αφαιμαξομετάγγισης

 • Αλλοανοσοποίησης

 • Αποσιδήρωσης

 • Αντιμετώπιση δρεπανοκυτταρικής κρίσης

Εκπαίδευση

Στη ΜΜΑ ενηλίκων εκπαιδεύονται ιατροί που ειδικεύονται στην αιματολογία, στις αιματολογικές κλινικές των Νοσοκομείων Ιπποκράτειο, Θεαγένειο και Παπανικολάου

Ιατρικό προσωπικό

Υπεύθυνη
κ. Ευθυμία Βλαχάκη Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αιματολογίας
-Αιμοσφαιρινοπαθειών Α.Π.Θ

Επιμελητές
κ. Φίλιππος Κλωνιζάκης, Αιματολόγος, Επιμελητής Α΄ Ε.Σ.Υ
κ. Μαρία Μάινου, Αιματολόγος, Επικουρική Ιατρός Ε.Σ.Υ

Νοσηλευτικό προσωπικό

Προϊσταμένη
κ. Βασιλική Δούκα
Αναπληρώτρια Προϊσταμένης
κ. Χαρίκλεια Παπαδοπούλου

Νοσηλευτικό Προσωπικό
κ. Σταματία Παραστάτη
κ. Ελένη Χρήστου

Πρόσβαση

Η Μονάδα Μεσογειακής Αναιμίας στεγάζεται στο 2ο όροφο του κτιρίου Αιμοδοσίας

Επικοινωνία

Τηλ. Γραφείου Ιατρών: 2310892003, 2310892015, 2310892764

Τηλ. Προϊσταμένης: 2310892453

Ώρες επικοινωνίας: 08:30-15:00

e-maildoctors-mma@ippokratio.gr