ΚΤΙΡΙΟ : A’  ΟΡΟΦΟI : 4ος & 5ος     και   
ΚΤΙΡΙΟ : Γ’  ΟΡΟΦΟΣ : 5ος
E-maile-mail Διευθυντ. : danaisth@ippokratio.gr
e-mail Προϊσταμ. : panaisth@ippokratio.gr


Α.  Γενικός  προορισμός  λειτουργίας  του  Αναισθησιολογικού  Τμήματος
Β.  Δομή – επιμέρους  Τμήματα  Αναισθησιολογικού  Τμήματος

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ:  ΜΠΡΑΤΖΟΥ  ΧΡΥΣΗ
ΤΗΛ. : 2313312304-2313312365

Α.  Γενικός  προορισμός  λειτουργίας  του  Αναισθησιολογικού  Τμήματος

 • η ισότιμη και  με τη μέγιστη ασφάλεια περιεγχειρητική  φροντίδα  όλων των  χειρουργικών  ασθενών κάθε χειρουργικής ειδικότητας του  Νοσοκομείου, που περιλαμβάνει :

α. τη λεπτομερή προεγχειρητική αξιολόγηση της κλινικής κατάστασης των ασθενών και την έγκαιρη αναγνώριση των δυνητικών κινδύνων που μπορούν να εμφανιστούν κατά τη διάρκεια της αναισθησίας και της χειρουργικής επέμβασης,

β. την παροχή της βέλτιστης και με τη μέγιστη ασφάλεια διεγχειρητικής φροντίδας, που περιλαμβάνει την αμνησία, την αναλγησία, την ακινησία, αλλά και τη μέγιστη υποστήριξη των ζωτικών λειτουργιών του ασθενούς, τη διατήρηση της ομοιοστασίας του, και την προστασία οργάνων και συστημάτων,

γ. τη συνεχή μετεγχειρητική παρακολούθηση, φροντίδα και υποστήριξη των ζωτικών λειτουργιών του ασθενούς, από ειδικό Αναισθησιολόγο και εξειδικευμένο νοσηλευτή Αναισθησιολογικού, μέχρι την πλήρη ανάνηψή του στη Μονάδα Μεταναισθητικής Φροντίδας (Μ.ΜΑ.Φ.), και

δ. τη συνεχιζόμενη παροχή υποστήριξης και φροντίδας του ασθενούς στο θάλαμο νοσηλείας, εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο, μέχρι την πλήρη ανάρρωσή του,

 • η χορήγηση καταστολής, αγχόλυσης ή και αναισθησίας, υπό απόλυτα ασφαλείς συνθήκες, σε κατάλληλα εξοπλισμένο χώρο και με την παρουσία όλων των προβλεπόμενων από το νόμο συστημάτων παρακολούθησης των ζωτικών λειτουργιών του ασθενούς (monitors), σε κάθε μη συνεργάσιμο ασθενή ή ασθενή ειδικής κατηγορίας (παιδιά, αΜΕΑ) που πρόκειται να υποβληθεί σε διαγνωστική εξέταση ή θεραπευτική παρέμβαση εξωχειρουργικά,
 • η υποστήριξη των ζωτικών λειτουργιών και κυρίως η εξειδικευμένη υποστήριξη του αεραγωγού και της καρδιοαναπνευστικής λειτουργίας κάθε ασθενούς  που νοσηλεύεται στο νοσοκομείο, εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο και συναποφασίζεται από τον αναισθησιολόγο και τον εκάστοτε θεράποντα  ιατρό,
 • η συνοδεία και υποστήριξη κάθε διασωληνωμένου περιστατικού που διασωληνώθηκε εντός του νοσοκομείου ή διακομίσθηκε  διασωληνωμένο στο νοσοκομείο, και που πρόκειται να διακινηθεί εντός ή εκτός νοσοκομείου, με εξαίρεση τα περιστατικά που ήδη νοσηλεύονται σε ΜΕΘ (ενηλίκων, παίδων, νεογνών), και
 • η ανακούφιση του πόνου ασθενών με οξύ μετεγχειρητικό πόνο ή με χρόνιο πόνο, στα πλαίσια λειτουργίας του Ιατρείου Θεραπείας Πόνου και Παρηγορητικής Αγωγής του Νοσοκομείου.

Επίσης, στους προορισμούς του Αναισθησιολογικού Τμήματος  ανήκουν :

 • η εκπαίδευση των Ειδικευόμενων Αναισθησιολόγων στην ειδικότητα της Αναισθησιολογίας, έτσι ώστε μετά τα 5 χρόνια εκπαίδευσης (δεδομένου ότι το Αναισθησιολογικό Τμήμα δίνει πλήρη Ειδικότητα), να μπορούν να επιδεικνύουν  αυτονομία και ασφάλεια στην τέλεση της οποιασδήποτε αναισθησιολογικής πρακτικής, και
 • η συνεχιζόμενη εκπαίδευση και επιστημονική εξέλιξη των Ειδικών Αναισθησιολόγων κατά την άσκηση της αναισθησιολογικής τους πρακτικής, μέσω των μαθημάτων του Τμήματος, της συμμετοχής σε Επιστημονικές εκδηλώσεις, του σχεδιασμού πρωτοκόλλων και της τήρησης κατευθυντηρίων οδηγιών, προερχόμενων από Ευρωπαϊκούς Επιστημονικούς φορείς.

Β.  Δομή – επιμέρους  Τμήματα  Αναισθησιολογικού  Τμήματος

Το Αναισθησιολογικό Τμήμα του Γ.Ν.Θ. «Ιπποκράτειο» είναι, από το 2013, ένα ενιαίο πολυδύναμο τμήμα, το οποίο δραστηριοποιείται σε πολλούς και διαφορετικούς χώρους, ανάλογα με τις χειρουργικές  ειδικότητες που καλύπτει, και με βάση το οργανόγραμμα του Νοσοκομείου διαθέτει 27 οργανικές θέσεις Ειδικών Αναισθησιολόγων.

Ένα μέρος του Αναισθησιολογικού Τμήματος στεγάζεται στο Α’  κτίριο  του Νοσοκομείου, επεκτείνεται  σε  2 διαφορετικούς  ορόφους, στον 4ο και  5ο όροφο, και καλύπτει όλες τις  χειρουργικές και παθολογικές κλινικές και τα διαγνωστικά τμήματα που στεγάζονται στο κτίριο Α’ και στο κεντρικό κτίριο (κτίριο Διοίκησης) του Νοσοκομείου.  Έτσι καλύπτει :

 • την Β΄ Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική Α.Π.Θ.,
 • την Ε’ Χειρουργική  Κλινική Α.Π.Θ.,
 • τη Β’ Μαιευτική / Γυναικολογική Κλινική Α.Π.Θ.,
 • τη Γ’ Μαιευτική /Γυναικολογική Κλινική Α.Π.Θ.,
 • τη Δ’ Παθολογική Κλινική Α.Π.Θ.,
 • το παθολογικό και καρδιολογικό τμήμα της της Β’ Παθολογικής Κλινικής Α.Π.Θ.,
 • τη Β’ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Α.Π.Θ.,
 • τη Β΄ Καρδιολογική Κλινική Α.Π.Θ.,
 • τη Γ’ Καρδιολογική Κλινική Α.Π.Θ.,
 • τη Μονάδα Εντατικής Παρακολούθησης(Μ.Ε.Π.) των 2 Καρδιολογικών Κλινικών,
 • το Εργαστήριο Ηλεκτροφυσιολογικής Μελέτης των 2 Καρδιολογικών Κλινικών,
 • το Εργαστήριο Ενδοσκοπήσεων των 2 Παθολογικών Κλινικών,
 • τη Νευρολογική Κλινική,
 • τον Αξονικό Τομογράφο και το Ακτινολογικό Τμήμα,
 • το Τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής και
 • τη Δερματολογική Κλινική.

Το άλλο μέρος του Αναισθησιολογικού  Τμήματος  στεγάζεται  στο  Γ’  κτίριο του Νοσοκομείου, στον 5ο όροφο, και καλύπτει όλες τις  χειρουργικές και παθολογικές κλινικές και τα διαγνωστικά τμήματα που στεγάζονται στο κτίριο Γ’ και στο Κόκκινο κτίριο (Παιδιατρικό Κτίριο) του Νοσοκομείου.  Έτσι καλύπτει:

 • την Ουρολογική Κλινική,
 • την Κλινική Μεταμοσχεύσεων,
 • την Ορθοπεδική  Κλινική,
 • την Παιδοχειρουργική Κλινική,
 • την ΩΡΛ Κλινική,
 • την Οφθαλμολογική Κλινική,
 • τη Β’ Νευροχειρουργική  Κλινική  Α.Π.Θ.,
 • τη Νεφρολογική  Κλινική,
 • τον Τεχνητό  Νεφρό,
 • την Α’  Παθολογική  Κλινική,
 • το Οδοντιατρικό  Τμήμα,
 • τη ΜΕΘ  Ενηλίκων,
 • το Παιδοογκολογικό Τμήμα,
 • το Τμήμα Περιτοναϊκής  Κάθαρσης Παίδων,
 • τη ΜΕΘ Παίδων,
 • τη ΜΕΝ Νεογνών Α.Π.Θ.,
 • τη ΜΕΝ Νεογνών Ε.Σ.Υ.,
 • το εργαστήριο βρογχοσκοπήσεων και  γαστροσκοπήσεων  παίδων,
 • το Παιδοαναπτυξιολογικό Κέντρο,
 • την Παιδοψυχιατρική  Κλινική,
 • το Μαγνητικό Τομογράφο,
 • το Ακτινολογικό Τμήμα Γ’ κτιρίου,
 • την Α’ Παιδιατρική  Κλινική Α.Π.Θ.,
 • την Γ’ Παιδιατρική  Κλινική Α.Π.Θ.,
 • το Τμήμα  Βραχείας  Νοσηλείας Λοιμωδών Νοσημάτων Παίδων,
 • το  ΤΕΠ  των  Παιδιατρικών Κλινικών και
 • το ΤΕΠ  της Παιδοχειρουργικής  Κλινικής.

Επίσης, στο Αναισθησιολογικό Τμήμα υπάγεται η Μονάδα Μεταναισθητικής Φροντίδας (Μ.ΜΑ.Φ.), που  βρίσκεται στο χώρο των χειρουργείων του Γ’ κτιρίου, και που  βάσει και του ισχύοντος νόμου «Περί ασφαλούς χορήγησης αναισθησίας» πρέπει να θεωρείται ξεχωριστό κομμάτι του Αναισθησιολογικού Τμήματος.

Επίσης, το Αναισθησιολογικό Τμήμα λειτουργεί  Εξωτερικό Ιατρείο Πόνου, το οποίο  στεγάζεται  στο ισόγειο του Α’ κτιρίου, λειτουργεί 2 φορές την εβδομάδα, και που  παρακολουθεί  εξωτερικούς  ασθενείς με επώδυνα  σύνδρομα, με οξύ ή με χρόνιο καρκινικό και μη καρκινικό πόνο.

Επίσης,  το Αναισθησιολογικό  Τμήμα  λειτουργεί  Εξωτερικό  Ιατρείο  Μαγνητικής  Τομογραφίας  σε  παιδιά  υπό  γενική  αναισθησία, το οποίο  λειτουργεί  κάθε  15  μέρες  στο χώρο του Μαγνητικού  Τομογράφου, και στο οποίο  προσέρχονται  παιδιά αλλά και ενήλικες  ειδικών κατηγοριών – εξωτερικοί  ασθενείς, που χρήζουν  μαγνητικής  τομογραφίας  υπό γενική  αναισθησία.

Τέλος, το Αναισθησιολογικό Τμήμα λειτουργεί κάθε 15 μέρες Εργαστήριο Βρογχοσκοπήσεων και Γαστροσκοπήσεων σε Παιδιά  υπό γενική αναισθησία,  στο  χώρο των χειρουργείων του  Γ΄ κτιρίου, και σε συνεργασία με τους Παιδοπνευμονολόγους  και Παιδογαστρεντερολόγους  των Α΄ και Γ΄ Παιδιατρικών Κλινικών Α.Π.Θ..