Συντονίστρια Διευθύντρια: Dr.Ελένη Βαγδατλή

Το Εργαστήριο Βιοπαθολογίας του Γ.Ν.Θ. Ιπποκράτειο προβλέπεται από τον Οργανισμό του Νοσοκομείου που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3485/31-12-2013. Με σύγχρονο εξοπλισμό και έμπειρο και εκπαιδευμένο προσωπικό, το Εργαστήριο δραστηριοποιείται στους εξής επιμέρους τομείς:

 • Αιματολογικό Εργαστήριο

 • Μικροβιολογικό Εργαστήριο

 • Βιοχημικό Εργαστήριο

Σκοπός του εργαστηρίου είναι να παρέχει υψηλής ποιότητας διαγνωστικές υπηρεσίες σε 24ωρη βάση, καλύπτοντας τις ανάγκες των νοσηλευόμενων ασθενών, των εξωτερικών ασθενών και των επειγόντων περιστατικών του Τ.Ε.Π.

Όλες οι εξετάσεις του Εργαστήριου υπόκειται σε καθημερινό Εσωτερικό Έλεγχο Ποιότητας, καθώς και εξωτερικό πρόγραμμα ποιοτικής αξιολόγησης από αναγνωρισμένους φορείς (Ε.Α.Ε. και Ε.Σ.Ε.Α.Π, ΕΕΕΑΑ, ECAT, External Quality Assessment 2021 του EARSNet κ.λπ).

Το Εργαστήριο είναι πιστοποιημένο με ISO 9001:2015

Πρόσβαση

Το Εργαστήριο βρίσκεται στον 2ο όροφο του Α΄ κτιρίου του Νοσοκομείου

Υποδομή

Ο εξοπλισμός των εργαστηρίων είναι απόλυτα σύγχρονος. Όλο το φάσμα των εργαστηριακών  εξετάσεων καλύπτεται με τελευταίας τεχνολογίας αυτόματους αναλυτές .Το Εργαστήριο είναι πλήρως μηχανογραφημένο και υποστηρίζεται από το πληροφορικό σύστημα LIS του Νοσοκομείου, με δυνατότητα άμεσης παραλαβής των αποτελεσμάτων από τις Κλινικές, μέσω της διασύνδεσης στο σύστημα. Η μεταφορά των δειγμάτων προς το Τμήμα γίνεται μέσω σωληνωτού (πνευματικού) ταχυδρομείου.

Έργο

Το Εργαστήριο Ιατρικής Βιοπαθολογίας είναι ένα από τα μεγαλύτερα Εργαστήρια στην Ελλάδα, που παράγει άνω των 3 εκατομμυρίων αποτελεσμάτων ετησίως, επιδιώκοντας την ποιότητα των εργαστηριακών εξετάσεων, τη συνεργασία με τους κλινικούς ιατρούς και τη συνεχή εκπαίδευση του Ιατρικού και Παραϊατρικού προσωπικού.

Εκπαιδεύει Ειδικευόμενους Ιατρούς και Τεχνολόγους σε όλα τα επιμέρους αντικείμενα της Ιατρικής Βιοπαθολογίας. Συμμετέχει ενεργά σε πολλές επιστημονικές εκδηλώσεις, με ομιλίες, δημοσιεύσεις σε έγκυρα Διεθνή και Ελληνικά περιοδικά, διαλέξεις και συμμετοχή με εργασίες σε Διεθνή και Ελληνικά συνέδρια. Στηρίζει τα ερευνητικά προγράμματα των Κλινικών του νοσοκομείου.

Το Εργαστήριο είναι Κέντρο εξειδίκευσης στην Κλινική Μικροβιολογία επανδρωμένο με τρεις ιατρούς με τον τίτλο της Κλινικής Μικροβιολογίας.

Δομή – Επιμέρους τμήματα

Αιματολογικό Εργαστήριο

Προσωπικό

6 ειδικοί ιατροί και 11 Τεχνολόγοι/Παρασκευαστές

Δραστηριότητες

:Α. Προσδιορισμός Γενικής Αίματος και παραμέτρων αυτής

 • Γενική εξέταση αίματος (Αιμοδιάγραμμα)

 • Μικροσκοπική εξέταση επιχρίσματος περιφερικού αίματος

 • Μέτρηση Δικτυοερυθροκύτταρων (ΔΕΚ) και δεικτών αυτών

 • Μέτρηση Ταχύτητας Καθίζησης Ερυθρών

B. Έλεγχος Πήξεως

 • PT, APTT, Ινωδογόνο, D-dimers

 • Έλεγχος Θρομβοφιλίας: ATIII, PC, PS, APC-R/V-Leiden, αντιπηκτικό λύκου.

 • Μοριακός Έλεγχος Θρομβοφιλίας: ανίχνευση μεταλλάξεων FV Leiden, FII 20210A,

Γ. Έλεγχος αναιμιών

 • Φεριτίνη, Β12, Φυλλικό

 • Ποσοτικός προσδιορισμό G-6-PD

Δ. Μέτρηση Γλυκιωμένης αιμοσφαιρίνης (AbA1c)

Ε. Ανίχνευση πλασμωδίων στο περιφερικό αίμα

ΣΤ. Αριθμός και % αναλογία κυττάρων βιολογικών υγρών όπως ΕΝΥ, ασκιτικό υγρό, περιτοναϊκό υγρό, περικαρδιακό υγρό, αρθρικό υγρό και πλευριτικό υγρό

Η. Ανίχνευση αντισωμάτων για ελονοσία και λεϊσμάνια

Το εργαστήριο υπόκειται σε καθημερινό Εσωτερικό Έλεγχο Ποιότητας, καθώς και εξωτερικό πρόγραμμα ποιοτικής αξιολόγησης για τις εξετάσεις που πραγματοποιούνται, από αναγνωρισμένους φορείς (Ε.Α.Ε. και Ε.Σ.Ε.Α.Π, ΕΕΕΑΑ, ECAT).

Μικροβιολογικό Εργαστήριο

Στο Μικροβιολογικό Εργαστήριο λειτουργούν τα εξής επιμέρους τμήματα:

A. Τμήμα Γενικής Μικροβιολογίας και Καλλιεργειών

Προσωπικό

5 ειδικοί ιατροί και 1 Ειδικευόμενη και 11 Τεχνολόγοι/Παρασκευαστές

Δραστηριότητες:

 • Άμεση χρώση παρασκευασμάτων κατά Gram για την μικροσκοπική ανεύρεση παθογόνων μικροοργανισμών.

 • Καλλιέργειες για την ανεύρεση και απομόνωση παθογόνων αερόβιων και αναερόβιων βακτηριδίων και μυκήτων, από δείγματα ασθενών σε στερεά και υγρά θρεπτικά υλικά.

 • Αιμοκαλλιέργειες για αερόβια, αναερόβια βακτηρίδια και μύκητες.

 • Ταυτοποίηση βακτηριδίων με αυτόματο σύστημα ταυτοποίησης.

 • Έλεγχος αντοχής (MIC) στα αντιβιοτικά και στα αντιμυκητησιακά. Μέθοδος αναφοράς με αραιώσεις για την κολιστίνη.

 • Άμεση μικροσκόπηση και καλλιέργειες  βιολογικών υγρών (ΕΝΥ, πλευριτικό, περιτοναϊκό, αρθρικό).

 • Άμεση μικροσκόπηση και καλλιέργειες Υγρών περιτοναϊκών πλύσεων (ΣΦΟΠ).

 • Άμεση χρώση παρασκευασμάτων κατά ZiehlNielsen για την μικροσκοπική ανεύρεση οξεάντοχων βακτηριδίων.

 • Τροποποιημένη χρώση ZiehlNielsen για αναζήτηση κρυπτοσποριδίου στα κόπρανα, Νοκάρδιας κ.λ.π.

 • Καλλιέργειες σε ειδικά θρεπτικά υλικά  για την ανεύρεση  Μυκοβακτηριδίων.

 • Ανίχνευση χλαμυδίων ( Chlamydia trachomatis ) με ανοσοχρωματογραφία.

 • Ανίχνευση μυκοπλασμάτων και ουρεοπλασμάτων στο ουρογεννητικό.

 • Ανίχνευση αντιγόνου πνευμονιοκόκκου στα ούρα.

 • Ανίχνευση αντιγόνου Λεγεωνέλλας στα ούρα.

 • Ανίχνευση Clostridium dificille στα κόπρανα.

 • Παρασιτολογική και μικροσκοπική εξέταση κοπράνων.

 • Μοριακή ανίχνευση ιών Γρίππης / SARSCoV-2 / RSV

 • Μοριακή ανίχνευση πολλαπλών στόχων σε υλικά αίμα / ΕΝΥ / BAL / πτύελα / ρινοφαρυγγικό / κόπρανα

 • Μοριακή ανίχνευση Φυματίωσης

 • Ανίχνευση γονιδίων αντοχής στα πολυανθεκτικά μικρόβιο.

Στο Τμήμα παρασκευάζονται όλα τα απαραίτητα θρεπτικά υλικά, οι χρωστικές και τα διαλύματα. Επίσης χρησιμοποιούνται και πιστοποιημένα υλικά εμπορίου.

Β.Τμήμα Ούρων / Κοπράνων

Προσωπικό

1 ειδικός ιατρός και 2 Τεχνολόγοι

Εκτελεί τις παρακάτω εξετάσεις:

 • Γενική και μικροσκοπική εξέταση ούρων (σε αυτόματο αναλυτή και μικροσκόπηση).

 • Τεστ κυήσεως.

 • Ανίχνευση Αιμοσφαιρίνης κοπράνων.

Γ. Τμήμα Ανοσολογίας Λοιμώξεων – Ορολογικό.

Προσωπικό

1 ειδικός ιατρός και 4 Τεχνολόγοι

Το Εργαστήριο στηρίζει τον έλεγχο αντισωμάτων και αντιγόνων έναντι διαφόρων μικροοργανισμών (ιών, βακτηρίων και παρασίτων).

Εκτελεί τις παρακάτω εξετάσεις:

 • HBsAg

 • Anti-HBc-T,

 • Anti-HBc-M

 • Anti-HBs

 • HBeAg, 

 • Anti-HBe

 • Anti-HCV

 • HIV-ag-ab

 • Anti-HAV IgG

 • Anti-HAV IgM

 • HBsAg ποσοτικό

 • Syphilis total

 • SARS Cov-2 IgG (Spike) Ποσοτικό

 • CMV-AVIDITY

 • CMV IgG

 • CMV IgM

 • EPSTEIN – BARR VIRUS VCA-IgM

 • EPSTEIN – BARR VIRUS IgG

 • EPSTEIN – BARR VIRUS EBNA IgG

 • EPSTEIN – BARR VIRUS IgM

 • HERPES SIMPLEX VIRUS I IgG

 • HERPES SIMPLEX VIRUS I /2 IgM

 • HERPES SIMPLEX VIRUS 2 IgG

 • VARICELLA IgM

 • VARICELLA IgM

 • RUBELLA IgM

 • RUBELLA IgG

 • TOXOPLASMA AVIDITY

 • TOXOPLASMA IgM

 • TOXOPLASMA IgG

 • PARVO – B19 IgG

 • PARVO – B19 IgM

 • MYCOPLASMA PNEUMONIAE IgG

 • MYCOPLASMA PNEUMONIAE IgM

 • CLAMYDIA TRACHOMATIS IgG

 • CLAMYDIA TRACHOMATIS IgA

 • MEASLES IgG

 • MEASLES IgM

 • RPR

 • WIDAL

 • WRIGHT

Η αξιοπιστία των αποτελεσμάτων των εργαστηριακών εξετάσεων διασφαλίζεται από τις σύγχρονες μεθόδους που χρησιμοποιεί, το υψηλό επιστημονικό επίπεδο του ανθρώπινου δυναμικού και την εφαρμογή προγραμμάτων εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου ποιότητας των εξετάσεων (External Quality Assurance Services- EQAS BIORAD).Ο εξοπλισμός του εργαστηρίου είναι σύγχρονος. Όλο το φάσμα των εργαστηριακών εξετάσεων καλύπτεται με τελευταίας τεχνολογίας αυτόματους αναλυτές

Δ. Τμήμα Μοριακής Βιολογίας

Προσωπικό

1 Μοριακή Βιολόγος και 6 Τεχνολόγοι

Δραστηριότητες

Μοριακή ανίχνευση SRS-CoV-2

Το εργαστήριο υπόκειται σε καθημερινό Εσωτερικό Έλεγχο Ποιότητας, καθώς και εξωτερικό πρόγραμμα ποιοτικής αξιολόγησης (LAB QUALITY).

Βιοχημικό Εργαστήριο

Προσωπικό

1 ειδικός ιατρός, 3 Κλινικοί Χημικοί και 13 Τεχνολόγοι/Παρασκευαστές

Στο Βιοχημικό Εργαστήριο λειτουργούν τα παρακάτω επιμέρους τμήματα και εκτελούν τις αναφερόμενες εξετάσεις:

Α. Τμήμα Βιοχημικών εξετάσεων ρουτίνας

Εκτελούνται οι κάτωθι Βιοχημικές εξετάσεις ρουτίνας σε δείγματα ορού αίματος και ούρων για έλεγχο νεφρικής, καρδιακής, ηπατικής και παγκρεατικής λειτουργίας. Λιπιδαιμικός έλεγχος και Βιοχημικος Έλεγχος βιολογικών υγρών (ΕΝΥ, πλευριτικό, περιτοναϊκό, αρθρικό κ.α.).

α) ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΙΜΑΤΟΣ

 • SGOT/AST

 • SGPT/ALT

 • ΓΛΥΚΟΖΗ (GLU)

 • ΟΥΡΙΑ (UREA)

 • ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ (CREAT)

 • ΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ (URIC ACID)

 • ΑΣΒΕΣΤΙΟ (CA)

 • ΦΩΣΦΟΡΟΣ (PHOS)

 • ΚΑΛΙΟ (K)

 • ΝΑΤΡΙΟ (Na)

 • ΧΛΩΡΙΟ (Cl)

 • ΟΛΙΚΑ ΛΕΥΚΩΜΑΤΑ (TOTAL PROTEIN)

 • ΑΛΒΟΥΜΙΝΗ (ALB)

 • ΑΛΚΑΛΙΚΗ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗ (ALP)

 • ΟΛΙΚΗ ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ (TBILI)

 • ΑΜΕΣΗ ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ (DBILI)

 • ΜΑΓΝΗΣΙΟ (MG)

 • ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ (CHOL)

 • ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ HDL (HDL)

 • ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ LDL (υπολογιστική)

 • ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ (TRIG)

 • ΣΙΔΗΡΟΣ (IRON)

 • ΣΙΔΗΡΟΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ (UIBC)

 • LDH

 • CPK

 • GGT

 • ΑΜΥΛΑΣΗ (AMY)

 • CRP

 • ΨΕΥΔΟΧΟΛΗΝΕΣΤΕΡΑΣΗ (CHE)

 • ΑΝΤΙΣΤΡΕΠΤΟΛΥΣΙΝΗ (ASTO)

 • ΑΠΟΛΙΠΟΠΡΩΤΕΪΝΗ Α1 (APO A1)

 • ΑΠΟΛΙΠΟΠΡΩΤΕΪΝΗ Β (APO Β)

 • ΛΙΠΟΠΡΩΤΕΪΝΗ Α ( Lp(a) )

 • ΑΛΔΟΛΑΣΗ (ALD)

β) ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΟΥΡΩΝ ΣΕ ΔΕΙΓΜΑ 24ΩΡΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ Η ΤΥΧΑΙΟ .

 • ΛΕΥΚΩΜΑ ΟΥΡΩΝ (URINARY PROTEIN)

 • ΜΙΚΡΟΑΛΒΟΥΜΙΝΗ ΟΥΡΩΝ (MALB)

 • ΓΛΥΚΟΖΗ (GLU)

 • ΟΥΡΙΑ (UREA)

 • ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ (CREAT)

 • ΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ (URIC ACID)

 • ΦΩΣΦΟΡΟΣ (PHOS)

 • ΑΣΒΕΣΤΙΟ (CA)

 • ΜΑΓΝΗΣΙΟ (MG)

 • ΑΜΥΛΑΣΗ (AMY)

 • ΚΑΛΙΟ (K)

 • ΝΑΤΡΙΟ (NA)

 • ΧΛΩΡΙΟ (Cl)

γ) ΚΑΡΔΙΑΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ.

 • ΤΡΟΠΟΝΙΝΗ (TROPONIN I HIGH SENSITIVE)

Β. Τμήμα ειδικών Βιοχημικών-Ανοσολογικών εξετάσεων

Στο Τμήμα των ορμονών διενεργούνται:

α) Ειδικές ορμονικές εξετάσεις που αφορούν στον έλεγχο του Άξονα Υποθαλάμου-Υπόφυσης-Γονάδων, του θυρεοειδούς αδένα, των παραθυρεοειδών αδένων, του παγκρέατος και των επινεφριδίων.

ΘΥΡΕΟΕΙΔΗΣ ΑΔΕΝΑΣ

TSH

FT4

FT3

ΠΑΡΑΘΥΡΕΟΕΙΔΕΙΣ ΑΔΕΝΕΣ

ΠΑΡΑΘΟΡΜΟΝΗ (iPTH)

ΟΡΜΟΝΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

E2 – ΟΙΣΤΡΑΔΙΟΛΗ

FSH

LH

ΠΡΟΓΕΣΤΕΡΟΝΗ

ΠΡΟΛΑΚΤΙΝΗ

β-hCG (ΧΟΡΙΑΚΗ ΓΟΝΑΔΟΤΡΟΠΙΝΗ)

ΟΛΙΚΗ ΤΕΣΤΟΣΤΕΡΟΝΗ

ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΑ

ΚΟΡΤΙΖΟΛΗ ΟΡΟΥ

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΟΡΤΙΖΟΛΗ ΟΥΡΩΝ 24ΩΡΟΥ ΜΕ ΕΚΧΥΛΙΣΗ

ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ

ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ

hGH (ΑΥΞΗΤΙΚΗ ΟΡΜΟΝΗ)

IGF-1 (ΣΩΜΑΤΟΜΕΔΙΝΗ)

β) Ειδικές εξετάσεις που αφορούν την μέτρηση καρκινικών δεικτών.

PSA

FREE PSA

RATIO FREE/TOTAL PSA

CA 15-3

CA 19-9

CA 125

CEA (ΚΑΡΚΙΝΟΕΜΒΡΥΙΚΟ ΑΝΤΙΓΟΝΟ)

AFP (α- εμβρυϊκή φετοπρωτεΐνη)

γ) Ποσοτικός προσδιορισμός βιοδεικτών καρδιακής λειτουργίας.

ΒΝΡ (B Νατριουρητικό Πεπτίδιο)

δ) Ποσοτικός προσδιορισμός βιοδεικτών σήψης

ΠΡΟΚΑΛΣΙΤΟΝΙΝΗ (PCT)

ε) Προσδιορισμός επιπέδων φαρμάκων (αντιβιοτικών, αντιεπιληπτικών, ανοσοκατασταλτικών και διγοξίνης)

ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΑ

TACROLIMUS

EVEROLIMUS

ΚΥΚΛΟΣΠΟΡΙΝΗ

ΑΝΤΙΕΠΙΛΗΠΤΙΚΑ

ΦΑΙΝΥΝΤΟΪΝΗ

ΒΑΛΠΡΟΪΚΟ ΟΞΥ

ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ

ΒΑΝΚΟΜΥΚΙΝΗ

ΚΑΡΔΙΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΙΓΟΞΙΝΗ

στ) Ποσοτικός προσδιορισμός επιπέδων ομοκυστεΐνης

ζ) Δυναμικές δοκιμασίες:

Kαμπύλη Ινσουλίνης

Synacten test

Δοκιμασία κλονιδίνης

Δοκιμασία καταστολής έκκρισης αυξητικής ορμόνης με γλυκόζη (OGTT)

Δοκιμασία LHRH

Δοκιμασία Γλυκαγόνης (Glucagen test)

Το Τμήμα των Ορμονών διαθέτει 4 συστήματα ανοσολογικών αναλυτών για τον προσδιορισμό των αποτελεσμάτων με τη μέθοδο της χημειοφωταύγειας (CLIA).

Η ποιότητα των αποτελεσμάτων εξασφαλίζεται με την τακτική βαθμονόμηση των αναλυτικών συστημάτων, με τον καθημερινό εσωτερικό ποιοτικό έλεγχο και με μηνιαίο εξωτερικό ποιοτικό έλεγχο για το σύνολο σχεδόν των εξετάσεων του τμήματος.

Η προσπάθειά μας επικεντρώνεται στην ταχεία και αξιόπιστη διενέργεια εργαστηριακών εξετάσεων για τη διευκόλυνση του κλινικού έργου του ΓΝΘ Ιπποκράτειο και την ταχεία και αποτελεσματική διάγνωση, αντιμετώπιση και εξυπηρέτηση των ασθενών.

Επικοινωνία

Θέση: 2ος όροφος του Α κτιρίου

Τηλέφωνα: 2313.31+εσωτερικό αριθμό.

 • Γραφείο Διευθυντή 2105

 • Αιματολογικό Εργαστήριο: 2054 / 2635 / 2956

 • Μικροβιολογικό Εργαστήριο: 2051

 • Τμήμα Ηπατιτίδων: 2654

 • Τμήμα Ορολογικό-Ιολογικό: 2051

 • Βιοχημικό Εργαστήριο: 2065 και 2052

 • Τμήμα Ορμονών-καρκινικών δεικτών: 2057

 • Τμήμα Ούρων/κοπράνων 2053

 • Τμήμα Μοριακής Βιολογίας 2955

e-mail: dmicrolab@ippokratio.gr

doctorsmicrolab@ippokratio.gr

Για πληροφορίες σχετικά με την απαιτούμενη προετοιμασία πριν τις εξετάσεις, τον χρόνο που θα είναι ολοκληρωμένα και διαθέσιμα τα αποτελέσματα και για ποιες εξετάσεις είναι αναγκαία η προσυνεννόηση με το Εργαστήριο, απευθυνθείτε στο Τμήμα Αιμοληψιών των Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων του Νοσοκομείου, το οποίο στεγάζεται στο Ισόγειο του Γ κτιρίου : Τηλέφωνο επικοινωνίας: εσωτ. 2524.

Τα αποτελέσματα των εξωτερικών ασθενών  παραλαμβάνονται από την Γραμματεία που βρίσκεται στο ισόγειο του Α Κτιρίου, καθημερινά εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλέφωνο επικοινωνίας: εσωτ. 2641