Α’ κτίριο 1ος όροφος – Γραφείο Προϊσταμένης (στον χώρο του Ακτινολογικού Τμήματος),
Α’ κτίριο Υπόγειο – Γραφείο Ακτινοφυσικού (στον χώρο του Τμήματος Πυρηνικής Ιατρικής)
231-331-2766, 231-331-2042, aktinophy@ippokratio.gr

ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ
2 Ακτινοφυσικοί
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Εκπαίδευση ειδικευόμενων Ακτινοφυσικών στους τομείς της Ακτινοδιάγνωσης & Πυρηνικής Ιατρικής.
Πρακτική άσκηση φοιτητών Φυσικού Τμήματος Πανεπιστημίων.