Προϊστάμενος: Νικόλαος Φλάρης

Τηλ. Γραμματείας: 2310 892045,
E-mail: dpalab@ippokratio.gr, hippo.panatomy@n3.syzefxis.gov.gr

Γενικά

Το Παθολογοανατομικό Εργαστήριο λειτουργεί ως τμήμα του ΕΣΥ, σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό και στεγάζεται στον πρώτο όροφο του κτιρίου Α (παλαιό Αγία Σοφία) του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης. Το πρωινό ωράριο λειτουργίας του εργαστηρίου είναι 8.00π.μ.-15.00μ.μ. Η παραλαβή των παρασκευασμάτων πραγματοποιείται το πρωί 8.00-9.00 π.μ. και το μεσημέρι 13.00-14.00 μ.μ. Λειτουργεί, επίσης, γραμματεία με σύστημα ελεγχόμενης πρόσβασης και συγκεκριμένες ώρες εξυπηρέτησης του κοινού 12.00-2.00 μ.μ.

Τηλέφωνα επικοινωνίας:

 • Γραμματεία, Γραφείο Ειδικευόμενων Ιατρών: 2310 892045

 • Παρασκευαστήριο: 2310892044

 • Προϊστάμενος: 2310892047

 • Γραφεία Ιατρών: 2310892048, 2310892665

Τα παρασκευάσματα αποθηκεύονται για διάστημα έως τριών μηνών μετά την παραλαβή και την επεξεργασία, ενώ διατηρείται πολυετές αρχείο διαγνωστικών πλακιδίων και κύβων παραφίνης. Τα αποτελέσματα των ιστολογικών εξετάσεων παραδίδονται μέσω της εκάστοτε κλινικής όπου πραγματοποιήθηκε η νοσηλεία του ασθενούς, ενώ για  την  παραλαβή αντίγραφων εξετάσεων, κύβων παραφίνης ή άλλων στοιχείων από το αρχείο του εργαστηρίου απαιτείται αίτηση στο Πρωτόκολλο (ισόγειο Β κτιρίου).

Προσωπικό

Το Παθολογοανατομικό Εργαστήριο έχει 6 οργανικές θέσεις ειδικευμένων ιατρών ΕΣΥ, ειδικότητας παθολογικής ανατομικής. Σήμερα στελεχώνεται από τους εξής 5 ειδικούς ιατρούς ΕΣΥ:

 • ΦΛΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΣΥ

 • ΚΑΤΣΙΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΣΥ

 • ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΣΥ

 • ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Β ΕΣΥ

 • ΓΙΑΝΝΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΙΑΤΡΟΣ

Επίσης, παρέχονται 5 θέσεις για την άσκηση ειδικότητας πλήρους χρόνου για ειδικευόμενους ιατρούς που στοχεύουν στην απόκτηση της ειδικότητας της παθολογικής ανατομικής και μερικού χρόνου, για την ολοκλήρωση του γενικού μέρους, για ειδικευόμενους ιατρούς που στοχεύουν στην απόκτηση των ειδικοτήτων της ιατροδικαστικής και της κυτταρολογίας. Σήμερα, απασχολούνται 5 ειδικευόμενοι ιατροί.

Παρεχόμενες Υπηρεσίες

Το παθολογοανατομικό εργαστήριο έχει ως αντικείμενο δραστηριότητας τη μακροσκοπική και μικροσκοπική εξέταση των παρασκευασμάτων με σκοπό τη διαγνωστική προσέγγιση των ασθενειών. Στον ίδιο χώρο συστεγάζεται παρασκευαστήριο και τμήμα ανοσοϊστοχημείας που στελεχώνονται από ομάδα έμπειρων τεχνολόγων και παρασκευαστών. Ανάμεσα στο υλικά που εξετάζονται συμπεριλαμβάνονται:

 • παθολογικά και ογκολογικά παρασκευάσματα παίδων και ενηλίκων

 • μαιευτικά και γυναικολογικά παρασκευάσματα

 • βιοψίες από ενδοσκοπήσεις ανώτερου και κατώτερου πεπτικού

 • βιοψίες δέρματος από την αποκεντρωμένη μονάδα Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων

 • βιοψίες αιματολεμφοποιητικού συστήματος (οστεομυελικές βιοψίες, βιοψίες λεμφαδένα)

 • νευροχειρουργικά παρασκευάσματα τόσο από το νοσοκομείο μας όσο και από το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας

 • μοσχεύματα ήπατος και νεφρού

 • ταχείες βιοψίες από χειρουργεία που πραγματοποιούνται εντός του νοσοκομείου

Για τη διενέργεια επείγουσας ταχείας βιοψίας υπάρχει καθημερινή εικοσιτετράωρη κάλυψη από ειδικό, ειδικευόμενο ιατρό και τεχνολόγο. Στο πλαίσιο της διεπιστημονικής προσέγγισης των περιστατικών, το εργαστήριό μας συμμετέχει ενεργά σε τακτικά χειρουργικά και γυναικολογικά ογκολογικά συμβούλια και σε διεθνή παιδογκολογικά πρωτόκολλα για την έγκριση νέων θεραπευτικών σχημάτων. Πρωταρχική μέριμνα των μελών του εργαστηρίου αποτελεί η εκπαίδευση των νέων ιατρών που πραγματοποιείται μέσω της διενέργειας εκπαιδευτικών μαθημάτων, παρουσιάσεων και διαλέξεων, ενώ οι ειδικοί και ειδικευόμενοι ιατροί έχουν αξιόλογη επιστημονική παρουσία σε ιατρικά συνέδρια και ημερίδες.