Το Φαρμακείο του «Ιπποκράτειου» Γ.Ν. Θεσσαλονίκης στεγάζεται στο υπόγειο του Β΄ κτιρίου και λειτουργεί σύμφωνα με το Π.Δ. 108/1993, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν.4316 (αρθ.5, ΦΕΚ 270/Τεύχος Α΄/ 24-12-2014)
Αντικείμενο του νοσοκομειακού φαρμακείου είναι η παροχή υπηρεσιών νοσοκομειακής φαρμακευτικής. με σκοπό την κάλυψη των πάσης φύσεως φαρμακευτικών αναγκών των νοσηλευτικών ιδρυμάτων, τόσο σε υπηρεσίες οργάνωσης και διοίκησης, όσο και σε υπηρεσίες κλινικής φαρμακευτικής και φαρμακευτικής τεχνολογίας .

Το φαρμακείο του νοσοκομείου έχει τις εξής αρμοδιότητες:

 • Την προμήθεια, αποθήκευση, συντήρηση και διάθεση στα διάφορα τμήματα του νοσοκομείου και στους λοιπούς δικαιούχους, φαρμάκων και φαρμακευτικών προϊόντων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
 • Τη διαχείριση φαρμακευτικού υλικού αρμοδιότητας του Νοσοκομειακού φαρμακείου.
 • Τον έλεγχο της προς εκτέλεση συνταγογραφίας, προς αποφυγή φαρμακευτικών σφαλμάτων.
 • Την παρασκευή και διάθεση γαληνικών παρασκευασμάτων
 • Την παρασκευή εναιωρημάτων και άλλων παρασκευασμάτων εξατομικευμένης περιεκτικότητας σε δραστική ουσία
 • Τον έλεγχο για την τήρηση των θεραπευτικών πρωτοκόλλων του ΕΟΦ.
 • Τον έλεγχο των αιτουμένων ποσοτήτων υλικού από τα διάφορα τμήματα του νοσοκομείου, με βάση τις ανάγκες λειτουργίας τους.
 • Την εφαρμογή υπηρεσιών κλινικής φαρμακευτικής με παροχή της αναγκαίας φαρμακευτικής πληροφόρησης.
 • Τη συμβουλευτική ενημέρωση για τη σωστή χρήση των φαρμάκων, με συμβολή όπου χρειάζεται για την καλύτερη σχεδίαση των διαφόρων σχημάτων ειδικής φαρμακοθεραπείας, με παρακολούθηση και αξιολόγηση της φαρμακευτικής δράσης των φαρμάκων .
 • Τη χορήγηση φαρμάκων σε ειδικές κατηγορίες εξωτερικών ασθενών σύμφωνα με την νομοθεσία, καθώς και τη διάθεση διαφόρων σκευασμάτων αυξητικής ορμόνης, με δεδομένο το γεγονός ότι, στο νοσοκομείο μας λειτουργεί κέντρο έγκρισης χορήγησης αυξητικής ορμόνης για τη Β. Ελλάδα
 • Το νοσοκομειακό φαρμακείο του «Ιπποκράτειου» Γ.Ν. Θεσσαλονίκης, διαχειρίζεται αποκλειστικά τους αντιαιμορροφιλικούς παράγοντες των δύο κέντρων του νοσοκομείου, το Ειδικό Κέντρο Αιμορραγικών Διαθέσεων Παίδων και Εφήβων και το Αιμορροφιλικό Κέντρο Ενηλίκων.
 • Τη συμβολή στην καθιέρωση σωστής, επωφελέστερης για τον ασθενή και οικονομικά συμφέρουσας φαρμακευτικής πολιτικής.

 

Το φαρμακείο του νοσοκομείου συμμετέχει στις παρακάτω Επιστημονικές Επιτροπές:

 1. Επιτροπή φαρμάκων

 2. Επιτροπή φαρμακοεπαγρύπνησης

 3. Επιτροπή λοιμώξεων και ΟΕΚΟΧΑ (Ομάδα Επιτήρησης Κατανάλωσης και της Ορθής Χρήσης Αντιβιοτικών)

 4. Επιτροπή διαχείρισης νοσοκομειακών αποβλήτων

 5. Ογκολογικό συμβούλιο

 6. Επιτροπή θρέψης

 7. Επιτροπή διαχείρισης κρίσεων νοσοκομείου

Εκπαίδευση φοιτητών/τριών

Στο Φαρμακευτικό τμήμα του νοσοκομείου παρέχεται εκπαίδευση στους φοιτητές των Φαρμακευτικών Τμημάτων Α.Ε.Ι., προκειμένου να καλύψουν τα υποχρεωτικά εκπαιδευτικά τρίμηνα για τη λήψη του πτυχίου τους. Οι φοιτητές συμμετέχουν στις καθημερινές δραστηριότητες του Φαρμακείου..

Εκπαίδευση σπουδαστών

Στο Φαρμακευτικό τμήμα παρέχεται εκπαίδευση στους σπουδαστές Επαγγελματικών Σχολών ΟΑΕΔ, ΙΕΚ και ΕΠΑΛ, προκειμένου να καλύψουν την υποχρεωτική εκπαίδευση για τη λήψη των πτυχίων τους.

Προσωπικό

Συντονίστρια Διευθύντρια:

Dr. Ελένη-Ιφιγένεια Χρήστου

Δυναμικό του Τμήματος

Κλάδος Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών ΕΣΥ και ΠΕ Φαρμακοποιών

Χριστίνα Κυνηγοπούλου, MSc

Dr. Θάλεια Λιαργκόβα

Νικολέτα Οικονόμου

Γεωργία Παυλίδου

Κλάδος ΔΕ Βοηθών Φαρμακείου

Καλλιόπη Κοδράτου

Χρήστος Μουρμούρας

Αθανάσιος Σαμαράς

Διοικητικό Προσωπικό

Αναστασία Αδάμου

Αθανασία Κλαδά

Επικοινωνία

Τηλέφωνο: 2310892205

e-mail : pharmacy@ippokratio.gr

fax : 2310856864