Καρδιολογική Κλινική Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Νοσοκομείο ΓΝΘ Ιπποκράτειο, Α΄ κτίριο, 3ος όροφος

www.3rdcardio.com

2310892598,

Mail: 3rdcardio@gmail.com,

3rd_cardiology@med.auth.gr

 

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ – ΣΤΟΧΟΙ

Η Γ΄ Καρδιολογική Κλινική ιδρύθηκε το 1986 και εντάχθηκε στον οργανισμό της ιατρικής σχολής του ΑΠΘ το 2002. Πρώτος διευθυντής εξελέγη ο καθηγητής Αθ. Κοντόπουλος τον οποίον διαδέχθηκε ο καθηγητής Π. Γκελερής. Από τον Σεπτέμβριο του 2012 διευθυντής της κλινικής είναι ο καθηγητής Βασίλειος Βασιλικός. Τον Ιανουάριο του 2014 έγινε η μεταστέγαση της κλινικής στον 3ο όροφο του Κτιρίου Α’ του “Ιπποκράτειου” ΓΝΘ, όπου και λειτουργεί μέχρι σήμερα.

Η κλινική ειδικεύεται στις παθήσεις της καρδιάς. Διαθέτει τμήματα που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα καρδιολογικών υπηρεσιών όπως τη διάγνωση και θεραπεία των συγγενών ανωμαλιών της καρδιάς, την στεφανιαία νόσο, την καρδιακή ανεπάρκεια, την βαλβιδική καρδιακή νόσο και την ηλεκτροφυσιολογία.

Οι στόχοι της κλινικής είναι : α) Η κάλυψη των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμήματος Ιατρικής, καθώς και των άλλων Σχολών και Τμημάτων του Α.Π.Θ. σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, σε θέματα που εμπίπτουν στο αντικείμενο της καρδιολογίας, β) Η ειδίκευση ιατρών, νοσηλευτών καθώς και άλλων λειτουργών των κλάδων υγείας και η συνεχής εκπαίδευση και επιμόρφωση τους, γ) Η παροχή περίθαλψης και νοσηλείας σε ασθενείς με νοσήματα που εμπίπτουν στα γνωστικά αντικείμενα της Κλινικής, δ) Η εκτέλεση κλινικών, πειραματικών και ερευνητικών προγραμμάτων με σκοπό τη μελέτη του γνωστικού αντικειμένου του καρδιαγγειακού συστήματος, και την αναζήτηση νέων τεχνικών και θεραπευτικών μεθόδων σε θέματα που αφορούν τη διάγνωση και αντιμετώπιση των παθήσεων που προσβάλουν το καρδιαγγειακό σύστημα, καθώς και των επιπλοκών που προκύπτουν από αυτές, με συντηρητική αγωγή ή και επεμβατική θεραπεία, ε) Τη συνεργασία και ανταλλαγή επιστημονικών γνώσεων με άλλα ακαδημαϊκά ερευνητικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, στ) Τη συνεργασία με ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς για την πραγματοποίηση ερευνών, εκπαιδευτικών προγραμμάτων και γενικών δραστηριοτήτων συναφών με τα επιστημονικά αντικείμενα της κλινικής και ζ) Την οργάνωση σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων, διαλέξεων με σκοπό την ενημέρωση του ιατρικού και λοιπού προσωπικού της κλινικής, των υπολοίπων κλινικών του νοσοκομείου αλλά και άλλων νοσηλευτικών ιδρυμάτων της ημεδαπής και αλλοδαπής, καθώς και του κοινού.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ – ΔΟΜΗ  

Στην κλινική νοσηλεύονται όλων των ειδών καρδιολογικά περιστατικά με παροχή υπηρεσιών υγείας υψηλότατου επιπέδου, νοσηλευτική και ξενοδοχειακή υποστήριξη. Η κλινική εξυπηρετεί ετησίως 2.500 ασθενείς, διαθέτει 29 κλίνες και άρτιο τεχνολογικό εξοπλισμό.

Το ιατρικό προσωπικό με τους ειδικευμένους και ειδικευόμενους ιατρούς του ΕΣΥ, το Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό και το Νοσηλευτικό Προσωπικό παρέχει υψηλότατης ποιότητας περίθαλψη.

Η 3η Καρδιολογική Κλινική συμμετέχει στο πλάνο εφημεριών της 4ης Yγειονομικής Περιφέρειας, στην οποία και ανήκει.

ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ

Η Κλινική στελεχώνεται από επιστήμονες με αναγνώριση τόσο στον Ελληνικό όσο και στον Διεθνή χώρο. Το ιατρικό προσωπικό αποτελείται από το Διευθυντή και τα μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ), που η επιστημονική τους ενασχόληση εμπίπτει στα διδακτικά, ερευνητικά και κλινικά ενδιαφέροντα της οικείας κλινικής. Το προσωπικό αυτό συμπληρώνεται με ειδικευόμενους και ειδικευμένους ιατρούς του ΕΣΥ. Το λοιπό προσωπικό περιλαμβάνει το νοσηλευτικό προσωπικό του οποίου το έργο καθορίζεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες της Κλινικής. Η τοποθέτηση στην Κλινική των μελών του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού γίνεται με τη διαδικασία των διατάξεων της Πανεπιστημιακής Νομοθεσίας, ενώ των υπολοίπων μελών με τις ισχύουσες διατάξεις.

ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Στην κλινική νοσηλεύονται όλων των ειδών καρδιολογικά περιστατικά με παροχή υπηρεσιών υγείας υψηλότατου επιπέδου. Η κλινική εξυπηρετεί ετησίως 2.500 ασθενείς, διαθέτει 29 κλίνες και άρτιο τεχνολογικό εξοπλισμό. Επίσης λειτουργεί Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας (ΜΑΦ), με δυνατότητα ασύρματης τηλεπαρακολούθησης καθώς και Στεφανιαία Μονάδα – Καρδιολογική Μ.Ε.Θ. για τη νοσηλεία ασθενών με οξέα στεφανιαία σύνδρομα, αρρυθμίες, βαριές καρδιοπάθειες και άλλες επείγουσες καταστάσεις που σχετίζονται με το καρδιαγγειακό σύστημα.

Στην Κλινική λειτουργεί εργαστήριο Επεμβατικής Ηλεκτροφυσιολογίας και Βηματοδότησης για τη μελέτη και αντιμετώπιση διαταραχών του ρυθμού και τη διενέργεια επεμβατικών πράξεων (ηλεκτροφυσιολογικές μελέτες, κατάλυση όλων των ειδών αρρυθμιών με τη χρήση του συνόλου των σύγχρονων συστημάτων τρισδιάστατης χαρτογράφησης, εμφύτευση βηματοδοτών, απινιδωτών, συσκευών υποστήριξης της καρδιακής λειτουργίας σε προχωρημένη καρδική ανεπάρκεια κ.α). Από τον Σεπτέμβριο του 2022 λειτουργεί πλήρως εξοπλισμένο Αιμοδυναμικό εργαστήριο για τη διάγνωση και επεμβατική αντιμετώπιση της στεφανιαίας νόσου, βαλβιδοπαθειών και συγγενών καρδιοπαθειών.

Πέραν αυτών λειτουργεί εργαστήριο Αναίμακτης Καρδιολογικής Διάγνωσης, Εργαστήριο Καρδιοαγγειακής απεικόνισης και Μονάδα Ειδικών Καρδιολογικών Ιατρείων για τη διεύρυνση και αντιμετώπιση των καρδιοαγγειακών νοσημάτων, η οποία περιλαμβάνει εργαστήριο υπερηχογραφίας, κόπωσης, εργοσπειρομετρίας, ηλεκτροκαρδιογραφίας και μακρόχρονης καταγραφής του ρυθμού, συγκοπής, καθώς και ειδικά καρδιολογικά ιατρεία (αρρυθμιολογικό, καρδιακής ανεπάρκειας, βηματοδοτών και απινιδωτών, ψηφιακής καρδιολογίας, πρόληψης, αποκατάστασης και αθηροθρόμβωσης, βαλβιδοπαθειών και δομικών μυοκαρδιοπαθειών, αιφνιδίου θανάτου, μυοκαρδιοπαθειών και σπανίων παθήσεων). Η Κλινική είναι εταίρος του Πανελληνίου Δικτύου Ιατρικής Ακριβείας στην Καρδιολογία. Ιδιαίτερα ανεπτυγμένος είναι ο τομέας της Ψηφιακής Καρδιολογίας και οι συνεργασίες με τα μεγάλα σχετικά ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Η Γ΄ Καρδιολογική κλινική είναι πλήρως ενταγμένη στο διδακτικό πρόγραμμα του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας. Εκπαιδεύονται φοιτητές της Ιατρικής του ΑΠΘ, αλλά και ξένων πανεπιστημίων μέσω του προγράμματος Erasmus, όσο και απόφοιτοι προς απόκτηση τίτλου ειδίκευσης.

Η εκπαίδευση των φοιτητών είναι θεωρητική και πρακτική και γίνεται από μέλη ΔΕΠ. Η θεωρητική εκπαίδευση περιλαμβάνει την από αμφιθεάτρου παρακολούθηση μαθημάτων, διαλέξεων, σεμιναρίων, παρακολούθηση ενδιαφερόντων περιστατικών και βιβλιογραφική ενημέρωση. Η πρακτική άσκηση περιλαμβάνει την άσκηση των φοιτητών τόσο στην εκτίμηση πασχόντων καρδιολογικών ασθενών και των επιμέρους της ειδικότητας καρδιολογίας

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Το ερευνητικό έργο αποτελεί πρωταρχικό μέλημα της κλινικής, γίνεται με την επίβλεψη του Διευθυντή και με σκοπό την παραγωγή γνώσης που συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των διαφόρων νόσων καρδιαγγειακού συστήματος με τελικό στόχο τη βελτίωση της παρεχόμενης περίθαλψης στους ασθενείς.

Η Γ’ Καρδιολογική Κλινική ΑΠΘ συμμετέχει σε πολλές σημαντικές διεθνείς πολυκεντρικές μελέτες στον τομέα της καρδιοαγγειακής έρευνας.

Η κλινική έρευνα προσφέρει νέα γνώση, οι ασθενείς αποκτούν ταχύτερη πρόσβαση σε καινοτόμες θεραπείες και οι επιστήμονες και το ανθρώπινο δυναμικό που συμμετέχει σε κλινικές μελέτες αναδεικνύονται διεθνώς.

ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ – ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΚΛΠ

Ερευνητικές εργασίες της κλινικής έχουν βραβευθεί στην Ελλάδα, αλλά και το εξωτερικό (πχ η ψηφιακή εφαρμογή για ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια ThessHF, μελέτες καταγραφής επεμβάσεων κατάλυσης στην Ελλάδα, διαστρωμάτωση κινδύνου αιφνιδίου θανάτου κ.α.)

Ο Διευθυντής και στελέχη της Κλινικής έχουν τιμηθεί με πολλαπλά βραβεία αριστείας από την Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Υγείας ΑΠΘ.

Σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα τον Φεβρουάριο του 2023 η Γ΄ Καρδιολογική Κλινική έλαβε από τον κ. Πρωθυπουργό τιμητική διάκριση για τη συμβολή της στην εύρυθμη λειτουργία του ΕΣΥ, με αφορμή την έναρξη λειτουργίας του Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου, της Στεφανιαίας Μονάδας και των συναφών εργαστηρίων.

ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ο Διευθυντής έχει θητεύσει στο ΔΣ της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας και πρόσφατα εξελέγη Πρόεδρος στη Διεθνή Αρρυθμιολογική Επιστημονική Εταιρεία ISHNE.

Άλλα μέλη συμμετέχουν ως πρόεδροι ή μέλη του ΔΣ σημαντικών επιστημονικών εταιρειών της Ελλάδας και του εξωτερικού (Εταιρεία Αθηρωμάτωσης Βορείου Ελλάδος, Ομάδα Νέων Καρδιολόγων της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας ή της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Αρρυθμιών-EHRA κ.α.)