ΚΤΙΡΙΟ : Α’
ΟΡΟΦΟΣ : 4ος
E-maile-mail Διευθυντ. : dbmg@ippokratio.gr
e-mail Προϊσταμ. : pbmg@ippokratio.gr


Πρόλογος
Προσωπικό Κλινικής
Σκοπός
Εκπαιδευτικό Έργο
Ερευνητικό Έργο
Κλινικό Έργο
Εργαστήριο Μοριακής & Μορφολογικής Κλινικής Διαγνωστικής Κυτταρολογίας
Επικοινωνία

Πρόλογος

Διευθυντής Β’ Μαιευτικής – Γυναικολογικής Κλινικής: Αν.Καθηγητής Κωνσταντίνος Δ.Δίνας

Η Β’ Μαιευτική – Γυναικολογική Κλινική της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, η οποία ιδρύθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 436 του Φύλλου Εφημερίδος της Κυβερνήσεως  υπ΄αριθμ. 165/30 Ιουνίου 1976 εξυπηρετεί διδακτικές, ερευνητικές και κλινικές ανάγκες στο γνωστικό αντικείμενο Μαιευτική και Γυναικολογία.  Η Κλινική εγκαθίσταται και λειτουργεί σε Νοσοκομείο με τη διαδικασία του άρθρου 13 παρ.1 του  ν.1397/1983 (Α΄ 143). ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Α’ ΚΤΙΡΙΟ, 4ος ΟΡΟΦΟΣ

Η Β’ Μαιευτική – Γυναικολογική Κλινική συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα και Μονάδες:

 • Γενικά τμήματα: Γυναικολογικό και Μαιευτικό με τους αντίστοιχους θαλάμους νοσηλείας, τμήμα Eμβρυομητικής Ιατρικής, Αίθουσα Τοκετών, τμήμα ελασσόνων χειρουργικών επεμβάσεων και Xειρουργεία, Τμήμα Υπερήχων, Τμήμα Κολποσκοπήσεων και Παθολογίας τραχήλου μήτρας.
 • Εργαστήριο Μοριακής & Μορφολογικής Κλινικής Διαγνωστικής Κυτταρολογίας: Από της ιδρύσεως της Κλινικής προβλέπεται η λειτουργία εργαστηρίου για την διενέργεια ειδικών εξετάσεων που άπτονται του γνωστικού αντικειμένου της λειτουργίας της.
 • Εξωτερικά τακτικά και ειδικά ιατρεία: Περιλαμβάνουν:
  Μαιευτικό
  Γυναικολογικό
  Εμβρυομητρικής Ιατρικής
  Γυναικολογικής Ογκολογίας
  Γυναικολογικής Ουρολογίας
  Κλιμακτηρίου και Εμμηνόπαυσης
  Μαστού
  Υπογονιμότητας – Ενδοσκοπήσεων

 Προσωπικό Κλινικής (ενημ. 2.12.2019)

 

Β’ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
Διευθυντής : Αν. Καθηγητής Κ.Δ. Δίνας

 

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΩΝ Β’ Μ/Γ ΚΛΙΝΙΚΗΣ
ΜΕΛΗ ΔΕΠ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ
1 Κωνσταντίνος Δίνας Αν. Καθηγητής – Διευθυντής
2 Αλέξιος Παπανικολάου Καθηγητής
3 Γεώργιος Μαυροματίδης Καθηγητής
4 Αλέξανδρος Σωτηριάδης Αν.Καθηγητής
5 Άγγελος Δανιηλίδης Επικ. Καθηγητής
ΙΑΤΡΟΙ ΕΣΥ
1 Φάουστο Καρτσέα Διευθυντής ΕΣΥ
2 Ευάγγελος Αθανασίου Διευθυντής ΕΣΥ
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΙ ΥΠΟΤΡΟΦΟΙ
1 Νικόλαος Τσαμπάζης Ακαδημαϊκός Υπότροφος
2 Γεώργιος Πρατίλας Ακαδημαϊκός Υπότροφος
3 Μαρία Νασιουτζίκη Ακαδημαϊκός Υπότροφος
4 Βάντα Σαρδαρίδου Ακαδημαϊκός Υπότροφος
5 Αναστάσιος Λυμπέρης Ακαδημαϊκός Υπότροφος
6 Κωνσταντίνος Πανταζής Ακαδημαϊκός Υπότροφος
7 Απόστολος Zαβλανός Ακαδημαϊκός Υπότροφος
8 Σταμάτης Πετούσης Ακαδημαϊκός Υπότροφος
ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΙ ΙΑΤΡΟΙ
1 Ρωξάνη Δαμπάλη Ειδικευόμενη
2 Χρήστος Μιχαλόπουλος Ειδικευόμενος
3 Παντελής Τρομπούκης Ειδικευόμενος
4 Ιρίνα Μζαβανάτζε Ειδικευόμενη
5 Χρυσούλα – Μαργιούλα Σιάρκου Ειδικευόμενη
6 Χριστιάννα – Τάνια Λουκά Ειδικευόμενη
7 Χρήστος Χατζάκης Ειδικευόμενος
ΑΜΙΣΘΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
1 Αλέξανδρος Μπασονίδης ΑΕΣ
2 Άγγελος Σιούτας ΑΕΣ
3 Παναγιώτης Χατζής ΑΕΣ
4 Κυριακή Δαδούλη ΑΕΣ
5  Ευδοκία Κολτσίδα ΑΕΣ
6  Ιωάννης Ανδρονικίδης ΑΕΣ
7 Λάζαρος Νικηφορίδης ΑΕΣ

Σκοπός

Η Β’ Μαιευτική – Γυναικολογική Κλινική έχει ως σκοπό:

α) Την κάλυψη των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών της Ιατρικής Σχολής, καθώς και των άλλων Σχολών και Τμημάτων του Πανεπιστημίου ΑΠΘ, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, σε θέματα που εμπίπτουν στα αντικείμενα δραστηριότητας της Κλινικής, όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 1 της παρούσας απόφασης.

β) Την εξυπηρέτηση των διαφόρων κοινωνικών αναγκών, όταν και όποτε ζητείται συγκεκριμένη συνδρομή που ανήκει στα θέματα με τα οποία ασχολείται η κλινική.

γ) Την ειδίκευση ιατρών, νοσηλευτών καθώς και άλλων λειτουργών των κλάδων υγείας και τη συνεχή εκπαίδευση και επιμόρφωση αυτών.

δ) Την παροχή περίθαλψης και νοσηλείας σε ασθενείς με νοσήματα που εμπίπτουν στα γνωστικά αντικείμενα της Κλινικής.

ε) Την εκτέλεση κλινικών, πειραματικών και ερευνητικών προγραμμάτων με σκοπό τη μελέτη  θεμάτων Μαιευτικής και Γυναικολογίας  και την αναζήτηση νέων τεχνικών και θεραπευτικών μεθόδων.

στ) Τη συνεργασία και ανταλλαγή επιστημονικών γνώσεων με άλλα ακαδημαϊκά ερευνητικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

ζ) Τη συνεργασία με ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς για την πραγματοποίηση ερευνών, εκπαιδευτικών προγραμμάτων και γενικών δραστηριοτήτων συναφών με τα επιστημονικά αντικείμενα της κλινικής.

η) Την οργάνωση σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων, διαλέξεων με σκοπό την ενημέρωση του ιατρικού και λοιπού προσωπικού της κλινικής, των υπολοίπων κλινικών του νοσοκομείου αλλά και άλλων νοσηλευτικών ιδρυμάτων.

Εκπαιδευτικό Έργο

Το εκπαιδευτικό έργο περιλαμβάνει:

α) Την εκπαίδευση των φοιτητών της Ιατρικής Σχολής που επιτελείται από το διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό και είναι θεωρητική και πρακτική, σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών.

β)  Την εκπαίδευση ειδικευόμενων ιατρών για την απόκτηση της ειδικότητας Μαιευτικής – Γυναικολογίας ή την εξειδίκευση σ΄αυτή. Διακρίνεται σε πρακτική και θεωρητική. Η πρακτική αποσκοπεί στην απόκτηση πείρας στη διαγνωστική και θεραπευτική αγωγή. Η θεωρητική εκπαίδευση περιλαμβάνει κλινικά και θεωρητικά μαθήματα, διαλέξεις από τα μέλη ΔΕΠ και προσκεκλημένους ομιλητές, συζητήσεις ενδιαφερουσών περιπτώσεων, κλινικοπαθολογικές συζητήσεις, βιβλιογραφική ενημέρωση, διδακτικές επισκέψεις από το διευθυντή της κλινικής και τα μέλη ΔΕΠ και εκπαιδευτικά συνέδρια, στρογγυλές τράπεζες και σεμινάρια. Τελευταία υπάρχει μεγάλη υστέρηση σε χειρουργικές επεμβάσεις λόγω έλλειψης αναισθησιολόγων.

γ) Την εκπαίδευση ιατρών ή άλλων επιστημόνων στα πλαίσια της εκπόνησης διδακτορικών διατριβών ή άλλων επιστημονικών εργασιών, μετά από απόφαση της Ιατρικής Σχολής.

δ) Την εκπαίδευση ειδικευομένων ιατρών Γενικής Ιατρικής και άλλων ειδικοτήτων στα πλαίσια της συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης.

ε) Την εκπαίδευση του νοσηλευτικού προσωπικού του Νοσοκομείου και άλλων Νοσοκομείων και των φοιτητών νοσηλευτικών τμημάτων A.E.I., σε συνεργασία με το νοσηλευτικό προσωπικό της κλινικής και τις αντίστοιχες νοσηλευτικές σχολές.

Ερευνητικό Έργο

Το ερευνητικό έργο περιλαμβάνει την εκτέλεση και δημοσίευση κλινικών και πειραματικών μελετών από τα μέλη ΔΕΠ της οικείας κλινικής αυτοτελώς ή σε συνεργασία με άλλα μέλη ΔΕΠ ή ερευνητές καθώς και πρωτότυπων διδακτορικών διατριβών. Αποτελεί πρωταρχικό μέλημα της κλινικής, γίνεται με την επίβλεψη του διευθυντή και με σκοπό την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των διάφορων νόσων της Μαιευτικής και Γυναικολογίας και των γνωστικών αντικειμένων της και με τελικό στόχο τη βελτίωση της παρεχόμενης περίθαλψης στους ασθενείς.

Κλινικό Έργο

Το κλινικό έργο περιλαμβάνει την κλινική διάγνωση, την παρακλινική διερεύνηση, τη θεραπευτική αντιμετώπιση και τη συνολική φροντίδα των ασθενών που νοσηλεύονται στην οικεία κλινική και στις μονάδες της ή παρακολουθούνται στο εξωτερικό ιατρείο. Τα μέλη ΔΕΠ και οι λοιποί ιατροί της κλινικής, συνοδευόμενοι από τους ειδικευόμενους ιατρούς και ομάδα φοιτητών επισκέπτονται τους ασθενείς για ενημέρωση, συμπλήρωση, αλλαγή ή διακοπή νοσηλείας, ή παραγγελία για εργαστηριακές και λοιπές εξετάσεις. Στις επισκέψεις αυτές, στις οποίες παρίσταται και ο διευθυντής, συζητούνται διαγνωστικά και θεραπευτικά προβλήματα ενδιαφερουσών περιπτώσεων.

Εργαστήριο Μοριακής & Μορφολογικής Κλινικής Διαγνωστικής Κυτταρολογίας

Β΄ Πανεπιστημιακή Κλινική Μαιευτικής-Γυναικολογίας Τμήμα Ιατρικής ΑΠΘ

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2310992869, 2310992915, 2313312137, 2313312130

FAX: 2310 822509

Ηλεκτρονική Διεύθυνση email: molcytologylab@gmail.com

Διαπιστευμένο Κλινικό Εργαστήριο κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 15189:2012 (Αρ. Διαπ. 903-2 ΕΣΥΔ)

Γνωστικά Αντικείμενα – Διαγνωστική & ερευνητική δραστηριότητα

 1. Μορφολογική διερεύνηση κυτταρολογικών δειγμάτων του κατωτέρου γεννητικού συστήματος (τραχήλου, κόλπου, αιδοίου), πρωκτοπερινεϊκής περιοχής, ενδομητρίου και μαστού.
 2. Μοριακή διερεύνηση με ανάλυση δειγμάτων του κατωτέρου γεννητικού συστήματος (τραχήλου, κόλπου, αιδοίου), της πρωκτοπερινεϊκής περιοχής, της στοματοφαρυγγικής κοιλότητας κ.α. για την ανίχνευση του ιού των ανθρώπινων θηλωμάτων (HPV) σε διάφορες πληθυσμιακές ομάδες γυναικών σε συνδυασμό με την κυτταρική μορφολογία, την κλινική-κολποσκοπική και ιστολογική εικόνα καθώς και τα δημογραφικά δεδομένα. Ανίχνευση των ανθρωπίνων ερπητοϊών (HHV 1-8) σε τραχηλικά δείγματα και αναπνευστικών ιών σε άλλα κλινικά δείγματα.
 3. Ανοσοκυτταροχημική διερεύνηση δειγμάτων κατωτέρου γεννητικού συστήματος (τραχήλου, κόλπου, αιδοίου), πρωκτοπερινεϊκής περιοχής και μαστού.

Όλα τα ανωτέρω έχουν σκοπό τη διερεύνηση και αντιμετώπιση παθολογικών καταστάσεων των αναφερόμενων ανατομικών περιοχών σε συνεργασία με τους αντίστοιχους κλινικούς ιατρούς.

 1. To Εργαστήριο στα πλαίσια του ακαδημαϊκού του χαρακτήρα παρουσιάζει εκτεταμένη ερευνητική δραστηριότητα στα ως άνω γνωστικά αντικείμενα με διεξαγωγή διδακτορικών διατριβών, μεταπτυχιακών εργασιών και ερευνητικών πρωτοκόλλων, με συμμετοχή σε Ερευνητικά Προγράμματα σε συνεργασία με Ακαδημαϊκά Ιδρύματα του εσωτερικού και εξωτερικού.

Όλες οι ανωτέρω υπηρεσίες παρέχονται:

σε παραπέμποντες ασθενείς της Β’ Μαιευτικής – Γυναικολογικής Κλινικής ΑΠΘ και άλλων συνεργαζόμενων Μαιευτικών – Γυναικολογικών Κλινικών του ΑΠΘ καθώς και σε ασθενείς Μαιευτικών – Γυναικολογικών Κλινικών άλλων συνεργαζόμενων Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων, σε ειδικές περιπτώσεις ασθενών του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης και σε παραπέμποντες ασθενείς Μαιευτικών – Γυναικολογικών Κλινικών περιφερειακών Νοσοκομείων και Κέντρων Υγείας.

Προσωπικό Εργαστηρίου

Απαρτίζεται από Ιατρό Μοριακή Κλινική Κυτταρολόγο, Πανεπιστημιακή Υπότροφο Τμήμα Ιατρικής ΑΠΘ ως Υπεύθυνη Εργαστηρίου, από Μοριακό Βιολόγο.

Χώρος Εγκατάστασης

Το Εργαστήριο είναι εγκατεστημένο στον 3ο όροφο του Α’ Κτιρίου του Γ. Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο» σε χώρο έκτασης περίπου 75 τ.μ. Ο  χώρος ανήκει λειτουργικά στη Β’  Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Το Εργαστήριο συμμετέχει σε συνεχιζόμενο Πρόγραμμα Εξωτερικού Ελέγχου Διασφάλισης της Ποιότητας (Laboratory Quality Assurance)  από επίσημα αναγνωρισμένο φορέα του εξωτερικού (Labquality) από το 2010 έως σήμερα σε δείγματα Μορφολογικής Κλινικής Κυτταρολογίας και από το 2012 σε δείγματα Μοριακής Ανίχνευσης HPV από επίσημα αναγνωρισμένο φορέα του εξωτερικού UK NEQAS.

Το Εργαστήριο έχει λάβει Διαπίστευση κατά  το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 15189:2012 από τον αρμόδιο Εθνικό Κρατικό Φορέα ΕΣΥΔ (Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης) από το 2013 (Αρ. Διαπ. 903-2).

Επικοινωνία

Γραμματεία: 2313 312130
Γραφείο Ιατρών: 2313 312658
Κλινική: 2313 312132
Αίθουσα Τοκετών: 2313 312138
Τμήμα Υπερήχων: 2313 312610
Εξωτερικά Ιατρεία: 2313 312612-2018
Fax: 2310 822509