ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ:

Το Ω.Ρ.Λ. Τμήμα του ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ Γ.Ν.Θ. έχει 62 χρόνια συνεχούς προσφοράς στη Βόρειο Ελλάδα. Το Τμήμα είναι ένα εκ των πέντε αρχικών τμημάτων που λειτουργούν αδιάκοπα στο ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Γ.Ν.Θ. από το 1962 (μαζί με τη Χειρουργική κλινική, την Β’ Παθολογική κλινική, το Οφθαλμολογικό Τμήμα και το Ουρολογικό Τμήμα ).

Σκοπός του Ω.Ρ.Λ. Τμήματος είναι να συνεχίσει να προσφέρει τριτοβάθμια περίθαλψη υψηλού επιπέδου σε Παιδιατρικούς και Ενήλικες ασθενείς με ΩτοΡινολαρυγγολογικές παθήσεις και ογκολογικά προβλήματα στην περιοχή κεφαλής και τραχήλου. Η ανθρωποκεντρική προσέγγιση από το Ιατρικό και Νοσηλευτικό προσωπικό σε συνδυασμό με την υψηλή ποιότητα υπηρεσιών υγείας στοχεύουν σε ένα ποιοτικό επιστημονικό αλλά και εκπαιδευτικό έργο.

Διατελέσαντες Διευθυντές

Dr. Μαγγανάρης Αργύρης
Dr. Σκούρας Αθανάσιος
Dr. Μπενής Νικόλαος
Dr. Κόντζογλου Γεώργιος
Dr. Πρεπόνης Χαράλαμπος
Dr. Πετρίδης Πτολεμαίος
Dr. Τσικούδας Ευάγγελος

ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ:
Το Ω.Ρ.Λ. Τμήμα του ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ Γ.Ν.Θ. διαθέτει πέντε οργανικές θέσεις Ειδικών Ιατρών Ω.Ρ.Λ. Την παρούσα χρονική στιγμή υπηρετούν στην κλινική:

1. Διευθυντής Ω.Ρ.Λ. Αργύρης Θ. Μαγγανάρης, Ph.D, DO-HNS

2. Διευθυντής Ω.Ρ.Λ. Ε.Σ.Υ. Ηλίας Καρασμάνης, Ph.D.

3. Επιμελήτρια Α’ Ω.Ρ.Λ. Ε.Σ.Υ. Θωμαϊς Μανδραλή, MSc

4. Επιμελήτρια Β’ Ω.Ρ.Λ. Ε.Σ.Υ. Σωτηρία Πείδου

5. Επιμελήτρια Β’ Ω.Ρ.Λ. Ε.Σ.Υ. Ιωάννα Σφακιανάκη, MSc

6. Επικ. Επιμελήτρια Ω.Ρ.Λ. Ερμιόνη Τούλη


ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ – ΔΟΜΗ:
Είναι ανεπτυγμένο στον δεύτερο όροφο του κτηρίου Γ’.
Στους χώρους του υπάρχουν οι θάλαμοι νοσηλείας των ενηλίκων ασθενών, καθώς επίσης θάλαμος νοσηλείας παιδιατρικών ασθενών και θάλαμοι αυξημένης φροντίδας ογκολογικών ασθενών. Το Τμήμα έχει αναπτυγμένες 20 κλίνες συνολικά, οι πέντε εκ των οποίων για παιδιατρικούς ασθενείς σε αυτόνομο χώρο.
Στην ίδια πτέρυγα λειτουργούν το πρώτο Ακοολογικό εργαστήριο, το ιατρείο Ενδοσκοπήσεων και το Ω.Ρ.Λ. Εξεταστήριο των νοσηλευόμενων ασθενών.
Εντός του Τμήατος φιλοξενούνται τα γραφεία των Επιμελητών Ω.Ρ.Λ. και των Ειδικευομένων ιατρών, καθώς και οι χώροι εργασίας του Νοσηλευτικού προσωπικού.

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
1) Ειδικό Παιδο-ακοολογικό εργαστήριο – Νεογνικός Έλεγχος Ακοής
Ο πρώτος χώρος του ακοολογικού εργαστηρίου λειτουργεί σε διακριτό χώρο εντός του Τμήματος χώρο στον δεύτερο όροφο του κτηρίου Γ’. Εξυπηρετεί τόσο νοσηλευόμενους ασθενείς καθώς και παιδιατρικούς ασθενείς που χρήζουν ειδικής διαγνωστικής διερεύνησης.
Διαθέτει εντός ειδικά ηχομονωμένου θαλάμου, κλινικό ακοογράφο, κλινικό τυμπανογράφο, φορητή συσκευή ωτοακουστικών εκπομπών (ΤΕΟΑΕ), συσκευή ωτοακουστικών εκπομπών (DPOEA), συσκευή προκλητών ακουστικών δυναμικών Εγκεφαλικού Στελέχους (ABR) καθώς και συσκευή ακουστικών προκλητών δυναμικών σταθερής κατάστασης (ASSR).
Στο πλαίσιο δραστηριοτήτων του Παιδο-ακοολογικού εργαστηρίου μας εντάσσεται και η πραγματοποίηση τακτικών εβδομαδιαίων προγεννητικών ελέγχων ακοής στις μαιευτικές κλινικές και στην μονάδα εντατικής θεραπείας νεογνών του νοσοκομείου μας.

2) Ειδικό Παιδο- ΩτοΡίνοΛαρυγγολογικό Ιατρείο
Στο Τμήμα λειτουργεί από το 2002 το μοναδικό στη Θεσσαλονίκη ειδικό Παίδο – Ω.Ρ.Λ. εξωτερικό ιατρείο κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στο οποίο εξετάζονται ανά έτος κατά μέσο όρο 1200 παιδιατρικοί ασθενείς.
Ειδικό Ρινολογικό Ιατρείο παιδιατρικών ασθενών με Κυστική Ίνωση
Στο συγκεκριμένο ιατρείο πραγματοποιείται και ο συστηματικός ενδοσκοπικός έλεγχος των παιδιατρικών ασθενών με Κυστική Ίνωση σε συνεργασία με τις Παιδιατρικές κλινικές του Νοσοκομείου μας. Διενεργείται έλεγχος ασθενών με διαταραχές όσφρησης και ρινική συμφόρηση, ο οποίος περιλαμβάνει ενδοσκοπική εκτίμηση.
3) Εργαστήριο ακοής και ισορροπίας
Το ειδικό ιατρείο ακοής και ισορροπίας με το εξειδικευμένο Ιατρικό προσωπικό και τη χρήση σύγχρονου εξοπλισμού αντιμετωπίζει όλο το φάσμα διαταραχών ακοής και ισορροπίας.
Το Ω.Ρ.Λ. Τμήμα του ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ Γ.Ν.Θ. διαθέτει δύο χώρους για ακοολογικές εξετάσεις. Ο δεύτερος χώρος λειτουργεί στα Εξωτερικά Ιατρεία ΩΡΛ (ισόγειο Α7) όπου είναι εξοπλισμένος με ένα πλήρη ηχομονωμένο θάλαμο, κλινικό ακοογράφο και κλινικό τυμπανογράφο. Εξυπηρετεί εξωτερικούς ασθενείς κατόπιν ραντεβού όπου και εκτελούνται δοκιμασίες όπως το κλινικό ακοόγραμμα, κλινικό τυμπανόγραμμα και αντανακλαστικά του αναβολέα.
Για τον έλεγχο και την αντιμετώπιση των διαταραχών ισορροπίας το εργαστήριο μας ολοκληρώνει την κλινική εξέταση με βιντεονυσταγμογραφία, μία εξέταση η οποία εκτελείται είτε αυτούσια, είτε με πρόκληση μέσω θερμού και ψυχρού διακλυσμού.
4) Ειδικό Ιατρείο Ενδοσκοπήσεων – Ελέγχου Κατάποσης
Υποδέχεται ασθενείς με διαταραχές της φώνησης και της ομιλίας, για διάγνωση, καθοδήγηση και παρακολούθηση. Επιπλέον, στο ιατρείο αυτό παραπέμπονται για εκτίμηση ασθενείς με διαταραχές κατάποσης για ενδοσκοπικό λειτουργικό έλεγχο της κατάποσης.
5) Γενικό Ιατρείο Ω.Ρ.Λ. & Γενικό Ιατρείο Ω.Ρ.Λ. Επανεξετάσεων

6) Ειδικό ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ Ιατρείο
Λειτουργεί υπό την καθοδήγηση Χειρουργού Κεφαλής & Τραχήλου με σκοπό την έγκαιρη διάγνωση και χειρουργική αποκατάσταση των προβλημάτων των ογκολογικών Ω.Ρ.Λ. ασθενών. Η κλινική διαθέτει το ανθρώπινο δυναμικό, τον εξοπλισμό και την εμπειρία για την αντιμετώπιση των ογκολογικών προβλημάτων στην κεφαλή και τον τράχηλο, με ιδιαίτερη έμφαση στους μείζονες σιαλογόνους αδένες και τον λάρυγγα.
7) HOME CARE τραχειοστομίας Παίδων
Το Τμήμα μας συνεργάζεται με την Γ’ Παιδιατρική Κλινική του Α.Π.Θ. στην αποκλειστική φροντίδα των παιδιατρικών ασθενών με μόνιμη τραχειοστομία στα πλαίσια του προγράμματος κατ’ οίκον νοσηλείας P.H.C. (Paediatric HΟΜΕ CΑRE).

ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

Το Ω.Ρ.Λ. Τμήμα του ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ Γ.Ν.Θ. έχει ιδιαίτερα αξιόλογο κλινικό και χειρουργικό έργο σε όλο το φάσμα της Ωτορινολαρυγγολογίας, αλλά ειδικότερα, όσον αφορά στο ευαίσθητο αντικείμενο της Παιδο-Ωτορινολαρυγγολογίας.

1. Το Τμήμα διενεργεί στο Παιδο-ακουολογικό ιατρείο, σε συνεργασία με τις νεογνολογικές κλινικές και το Ιατρείο Περιγεννητικών & Συγγενών λοιμώξεων (Κέντρο αναφοράς Βορείου Ελλάδος) πρόγραμμα ανιχνευτικής εξέτασης (screening) της ακοής με τη χρήση της διαγνωστικής μεθόδου των ωτοακουστικών εκπομπών (OAE) για τη διάγνωση της παιδικής βαρηκοΐας. Ως μέθοδος δευτερογενούς πρόληψης της παιδικής βαρηκοΐας, το πρόγραμμα προ-συμπτωματικού ελέγχου των νεογνών δεν αποσκοπεί μόνο στην έγκαιρη αναγνώρισή της συγγενούς βαρηκοΐας. Στοχεύει τόσο στην έγκαιρη έναρξη της θεραπείας, όσο και στην αποκατάσταση του βαρήκοου παιδιού.
Στο Παιδο-ακουολογικό ιατρείο εξετάζονται ανά έτος κατά μέσο όρο 1000 παιδιατρικοί ασθενείς από τους οποίους οι 700 είναι νεογνά και βρέφη που γεννιούνται στις Μαιευτικές κλινικές του νοσοκομείου μας αλλά και αλλού. Οι ανάγκες των ασθενών αυτών θα έπρεπε να εξυπηρετούνται όχι μόνο σε επίπεδο ανίχνευσης της βαρηκοΐας αλλά και σε επίπεδο πλήρους ακουολογικού ελέγχου και εξειδικευμένης αντιμετώπισης. Σημαντική στον πλήρη έλεγχο της παιδικής βαρηκοΐας είναι η εφαρμογή της μεθόδου των ακουστικών προκλητών δυναμικών (ABR & ASSR) για την οποία θα ολοκληρωθεί σύντομα η προμήθεια του ειδικού διαγνωστικού εξοπλισμού που απαιτείται.
2. Το Τμήμα πραγματοποιούσε προ της πανδημίας COVID-19 τον μεγαλύτερο αριθμό ψυχρών χειρουργείων (αμυγδαλεκτομή, αδενοτομή, σωληνίσκοι αερισμού κ.α.) σε παιδιατρικούς ασθενείς στη Θεσσαλονίκη. Ανά έτος πραγματοποιούνται κατά μέσο όρο 400 επεμβάσεις.
3. Επιπλέον, πραγματοποιείται μεγάλος αριθμός εξειδικευμένων παιδο-Ω.Ρ.Λ. επεμβάσεων, σε νεογνά και βρέφη με συγγενείς διαμαρτίες, όπως η ενδοσκοπική αντιμετώπιση της ατρησίας των ρινικών χοανών, η ενδοσκοπική αποκατάσταση της λαρυγγοσχιστίας, της λαρυγγομαλακίας και των υπογλωττιδικών στενώσεων, η χειρουργική αντιμετώπιση της σιελόρροιας με μετάθεση των εκφορητικών πόρων των υπογναθίων αδένων, ωτοχειρουργικές και παιδο-ογκολογικές επεμβάσεις, συχνά σε συνεργασία με την Παιδοχειρουργική κλινική. Επισημαίνεται ότι κάποιες από τις προαναφερθείσες χειρουργικές επεμβάσεις πραγματοποιήθηκαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα από το εξειδικευμένο προσωπικό του Τμήματος.
4. Το εξειδικευμένο Ιατρικό προσωπικό του Τμήματος έχει πραγματοποιήσει με μεγάλη επιτυχία τον μεγαλύτερο αριθμό επειγόντων βρογχοσκοπήσεων και οισοφαγοσκοπήσεων σε παιδιατρικούς ασθενείς για την αφαίρεση ξένου σώματος σε σύγκριση με οποιοδήποτε άλλο νοσοκομείο της ευρύτερης περιοχής.
5. Το Τμήμα συνεργάζεται με την Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών αλλά και τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων (Μ.Ε.Θ.) (είναι η μοναδική μονάδα εντατικής θεραπείας για παιδιά σε όλο τον Βορειοελλαδικό χώρο) για τη διενέργεια διαγνωστικών αλλά και θεραπευτικών Ω.Ρ.Λ. επεμβάσεων.
6. Επίσης συνεργάζεται με την Γ’ Παιδιατρική Κλινική του Α.Π.Θ. στην αποκλειστική φροντίδα των παιδιατρικών ασθενών με μόνιμη τραχειοστομία στα πλαίσια του προγράμματος κατ’ οίκον νοσηλείας P.H.C. (Paediatric HΟΜΕ CΑRE). Mε την υποστήριξη της 4ης Δ.Υ.Π.Ε. έχει οργανωθεί ένα δίκτυο ιατρικής φροντίδας παιδιών με χρόνια αναπηρία, τα οποία συχνά έχουν την ανάγκη άμεσης πρόσβασης σε νοσηλευτικές μονάδες.
Το δίκτυο αυτό αποτελείται από εθελοντική ομάδα ιατρών του νοσοκομείου, που πλαισιώνεται από νοσηλευτές και φυσικοθεραπευτές, και έχει σαν στόχο την επίλυση των προβλημάτων των χρόνιων αυτών ασθενών είτε στο σπίτι είτε στο νοσοκομείο.
7. Το ΩΡΛ Τμήμα χαίρει Πανελλήνιας αναγνώρισης και συνεργάζεται επί σειρά ετών με διακεκριμένα κέντρα του εξωτερικού που εξειδικεύονται στην Παιδο-Ωτορινολαρυγγολογία (Great Ormond Street Hospital στο Λονδίνο, Karolinska Institutet στη Στοκχόλμη) με τακτικές αμοιβαίες επισκέψεις Ιατρών για την αντιμετώπιση περίπλοκων περιστατικών, την μετεκπαίδευση Ιατρών και την οργάνωση εκπαιδευτικών ημερίδων και σεμιναρίων.
8. Έχει να επιδείξει ιδιαίτερα αξιόλογο επιστημονικό έργο επί σειρά ετών, με πολυάριθμες δημοσιεύσεις σε Ελληνικά και Διεθνή επιστημονικά περιοδικά καθώς και επιστημονικές ανακοινώσεις σε συνέδρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, τόσο στο αντικείμενο της γενικής Ωτορινολαρυγγολογίας, όσο και ειδικότερα στο αντικείμενο της Παίδο-Ω.Ρ.Λ.
Διαθέτει μεγάλη εμπειρία και βαθιά γνώση στο αντικείμενο της Παιδο-Ωτορινολαρυγγολογίας, καθώς και το έμψυχο δυναμικό, αλλά και τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό για να ανταποκριθεί με επάρκεια και ασφάλεια και σύμφωνα με Ευρωπαϊκά πρότυπα στα πλαίσια λειτουργίας ενός τριτοβάθμιου νοσοκομείου.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:
Το Ω.Ρ.Λ. Τμήμα του ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ Γ.Ν.Θ. έχει την ευθύνη εκπαίδευσης έξι (6) ειδικευομένων ιατρών, δίνοντας πλήρη ειδικότητα Ωτορινολαρυγγολογίας – Χειρουργικής Κεφαλής και Τραχήλου. Τμήματα της Κλινικής και των εργαστηρίων της παρακολουθούν επίσης Γενικοί Ιατροί που ασκούνται στην Ωτορινολαρυγγολογία στα πλαίσια της εκπαίδευσης τους.
Η εκπαίδευση περιλαμβάνει καθημερινή διδακτική επίσκεψη στους θαλάμους, όπου δίνεται η ευκαιρία ανταλλαγής απόψεων και επιστημονικών συζητήσεων με τους έμπειρους Ιατρούς του Τμήματος καθώς και η συμμετοχή σε εξειδικευμένες εξετάσεις, πράξεις και χειρουργεία. Παράλληλα πραγματοποιείται στην Κλινική ετήσιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που εκπονείται από Ειδικούς και Ειδικευόμενους Ιατρούς στην αίθουσα διδασκαλίας του Τμήματος.
Συγκεκριμένα, κάθε Τετάρτη 8.30-9.30 καθ’ όλη την διάρκεια του έτους πραγματοποιούνται τα μαθήματα και μία σύντομη βιβλιογραφική ενημέρωση. Επιπλέον, σχεδόν καθημερινά γίνεται συζήτηση των εργαστηριακών, απεικονιστικών και ιστοπαθολογικών ευρημάτων από τους νοσηλευόμενους ασθενείς, οι οποίοι παρουσιάζουν ιδιαιτερότητες ως προς την διαγνωστική προσέγγιση και θεραπευτική αντιμετώπιση τους.
Το Τμήμα συμμετέχει, σε συνεργασία με την Βορειοελλαδική και Πανελλήνια ΩτοΡινοΛαρυγγολογική Εταιρεία, στα μετεκπαιδευτικά σεμινάρια όπου αναπτύσσονται οι σύγχρονες εξελίξεις στην Ωτορινολαρυγγολογία – Χειρουργική Κεφαλής και Τραχήλου, από κορυφαίους Έλληνες και ξένους ομιλητές.
Σημαντική στο εκπαιδευτικό και μετεκπαιδευτικό έργο είναι και η συμμετοχή των ιατρών της Κλινικής σε πανελλήνια και διεθνή συνέδρια, συμπόσια, χειρουργικά σεμινάρια, δημοσιεύσεις εργασιών σε ελληνικά και διεθνή περιοδικά και παραγωγή πρωτογενούς βασικής και κλινικής έρευνας.