Χωροθεσία:: 4ος Όροφος του Α Κτιρίου

 Στοιχεία επικοινωνίας:

Γραφείο Ειδικών Ιατρών: 231331-2129

Γραφείο Ειδικευομένων Ιατρών: 231331-2143
Κλινική: 231331-2121
Γραμματεία Διευθυντή: 231331-2120
Αίθουσα Τοκετών: 231331-2138
Τμήμα Υπερήχων: 231331-2142
Επείγοντα: 231331-2017
Εξωτερικά Ιατρεία: 231331-2118 (Μαιευτικό), -2018 (Γυναικολογικό)
Τηλέφωνο για ραντεβού στα Εξωτερικά Ιατρεία 2310-892500, 2310-892628 ή μέσω της ιστοσελίδας του Νοσοκομείου  εφαρμογή e-Ραντεβού στη διεύθυνση https://rantevou.ippokratio.gr/ 

Emails: dgmg@ippokratio.gr (Δ/ντή). pgmg@ippokratio.gr (Προϊσταμένης)

ΠΡΟΛΟΓΟΣ – ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Η Γ’ Μαιευτική- Γυναικολογική Κλινική ιδρύθηκε το 1986, με Διευθυντές διαδοχικά τους Καθηγητές: Αχιλλέα Καλογερόπουλο, Μιχαήλ Μαμόπουλο, Βασίλειο Θ. Καραγιάννη, Δαυίδ Χ. Ρούσσο.

Από 1/9/2016 διευθύνεται από τον Καθηγητή κ. Απόστολο Π. Αθανασιάδη.

ΣΤΟΧΟΙ

Πρωτεύον στόχος παραμένει, η έγκαιρη διάγνωση της παθολογίας των ασθενών που μας εμπιστεύονται, η άρτια θεραπευτική τους αντιμετώπιση, και η νοσηλεία- θεραπεία όλων των δύσκολων περιστατικών που δεν μπορούν να αντιμετωπισθούν σε νοσοκομεία της περιφέρειας

Παράλληλα με το κλινικό και ερευνητικό έργο, μέλημα της Κλινικής είναι η εκπαίδευση αφενός των φοιτητών σε ότι αφορά την θεωρητική και πρακτική τους άσκηση για το Ι και ΙΑ εξάμηνο σπουδών αλλά και των ειδικευομένων ιατρών.

Όσον αφορά στους ειδικευόμενους ιατρούς η προσοχή εστιάζεται, τόσο στη θεωρητική, όσο και στην πρακτική τους εκπαίδευση. Συνεχής είναι η προσπάθεια για καλύτερη εκπαίδευση των επιστημονικών συνεργατών της Κλινικής και ιατρών άλλων ειδικοτήτων που οφείλουν να έχουν σύντομη εκπαίδευση στη Μαιευτική- Γυναικολογία.

ΔΟΜΗ

 • θάλαμοι ασθενών, εγκύων και λεχωϊδων

 • αίθουσα τοκετών από κοινού με τη B’  Μαιευτική & Γυναικολογική Κλινική

 • χειρουργείο από κοινού με τη B’  Μαιευτική & Γυναικολογική Κλινική

 • Μονάδα παρακολούθησης εγκύων υψηλού κινδύνου (Μονάδα Εμβρυομητρικής Ιατρικής)  από κοινού με τη B’  Μαιευτική & Γυναικολογική Κλινική

 • εξωτερικά ιατρεία 

 • ειδικά τμήματα

  • τμήμα υπερηχογραφίας –  1 αίθουσα με κατάλληλο εξοπλισμό

  • τμήμα κολποσκοπήσεων – 1 αίθουσα με κατάλληλο εξοπλισμό

  • τμήμα office Υστεροσκόπησης

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Λειτουργία γενικών τμημάτων

  Θάλαμοι ασθενών, εγκύων και λεχωϊδων

 • διαγνωστική διερεύνηση

 • συντηρητική αντιμετώπιση

 • προεγχειρητική προετοιμασία

 • μετεγχειρητική παρακολούθηση

 • παρακολούθηση λεχωϊδων

πρόγραμμα λειτουργίας σε 24ωρη καθημερινή βάση

  αίθουσα τοκετών

 • παρακολούθηση επιτόκων

 • διενέργεια φυσιολογικών τοκετών

 • διενέργεια καισαρικών τομών

 • παρακολούθηση λεχωϊδων

πρόγραμμα λειτουργίας σε 24ωρη καθημερινή βάση

  γυναικολογικό χειρουργείο

 • διενέργεια όλων των μεγάλων, μεσαίων και μικρών χειρουργικών γυναικολογικών επεμβάσεων κλασικής και ενδοσκοπικής χειρουργικής

πρόγραμμα λειτουργίας σε 24ωρη καθημερινή βάση

  τμήμα μικρών χειρουργικών επεμβάσεων

 • διενέργεια όλων των μικρών γυναικολογικών και μαιευτικών επεμβάσεων και μικροεπεμβάσεων

πρόγραμμα λειτουργίας σε 24ωρη καθημερινή βάση

  μονάδα παρακολούθησης εγκύων υψηλού κινδύνου

 • εντατική παρακολούθηση εγκύων με επιπεπλεγμένη πορεία της κύησης, διενέργεια όλων των επεμβατικών μεθόδων που απαιτούνται στις εγκύους αυτές

 • καρδιοτοκογραφική παρακολούθηση επιτόκων

πρόγραμμα λειτουργίας σε 24ωρη καθημερινή βάση

  τμήμα τακτικών γυναικολογικών και μαιευτικών εξωτερικών ιατρείων

 • κλινική εξέταση, προγραμματισμός εισαγωγής για χειρουργικές επεμβάσεις

 • χορήγηση πιστοποιητικών

πρόγραμμα λειτουργίας     Δευτέρα 09.00-12.00, Τετάρτη 09.00-12.00

  τμήμα επειγόντων εξωτερικών ιατρείων

 • άμεση κλινική εξέταση

 • συντηρητική αντιμετώπιση ή εισαγωγή στην Κλινική για την εφαρμογή της κατάλληλης θεραπευτικής αγωγής

Η κλινική λειτουργεί σε 24ωρη βάση κατά τις ημέρες γενικής εφημερίας του νοσοκομείου

Λειτουργία ειδικών τμημάτων

→  τμήμα ενδοσκοπήσεων

 • διάγνωση, διενέργεια διαγνωστικών και θεραπευτικών λαπαροσκοπικών και υστεροσκοπικών επεμβάσεων

→  τμήμα υπερηχογραφίας

 • διενέργεια διακοιλιακών και διακολπικών υπερηχογραφημάτων μαιευτικών και γυναικολογικών περιστατικών τόσο των ασθενών που νοσηλεύονται στην Κλινική, όσο και αυτών από τα εξωτερικά ιατρεία ή από άλλες Κλινικές του Νοσοκομείου

 • διενέργεια μικροεπεμβάσεων σε μαιευτικά και γυναικολογικά περιστατικά υπό υπερηχογραφικό έλεγχο

→  τμήμα παθολογίας τραχήλου και κολποσκοπήσεων

 • διενέργεια κολποσκοπικού ελέγχου σε γυναίκες με παθολογικά ή άτυπα κολποτραχηλικά επιχρίσματα

 • λήψη τεστ Παπανικολάου, λήψη βιοψιών από τον τράχηλο της μήτρας

 • αιδοιοσκοπήσεις, λήψη βιοψιών αιδοίου

 • χειρουργική αντιμετώπιση των παθολογικών καταστάσεων του αιδοίου και του τραχήλου

→  τμήμα εμβρυομητρικής ιατρικής

 • προγεννητικός έλεγχος

 • διενέργεια μαιευτικών μικροεπεμβάσεων

 • διαγνωστική- θεραπευτική προσέγγιση και παρακολούθηση γυναικών με κύηση υψηλού κινδύνου

Λειτουργία ειδικών εξωτερικών ιατρείων

→  εξωτερικό ιατρείο μαστού

 • κλινική εξέταση

 • προληπτικός έλεγχος

 • εισαγωγή στην Κλινική για χειρουργική αντιμετώπιση κύστεων, λιπωμάτων και ιναδενωμάτων του μαστού

πρόγραμμα λειτουργίας     Παρασκευή 10.00-12.00

→  εξωτερικό ιατρείο εμμηνόπαυσης και οστεοπόρωσης

 • παρακολούθηση

 • μέτρηση οστικής πυκνότητας με ειδικό μηχάνημα

 • χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής

πρόγραμμα λειτουργίας     Δευτέρα 12.00-13.00, Τετάρτη 12.00-13.00

→  εξωτερικό ιατρείο οικογενειακού προγραμματισμού

 • κλινική εξέταση

 • τοποθέτηση ενδομητρικών σπειραμάτων

 • προγραμματισμός για διενέργεια τεχνητής διακοπής εγκυμοσύνης

 • συμβουλευτική πληροφόρηση

(πρόγραμμα λειτουργίας     Παρασκευή 10.00-11.00)

→  εξωτερικό ιατρείο περιγεννητικής ιατρικής

 • διάγνωση, παρακολούθηση και θεραπευτική αντιμετώπιση γυναικών με κύηση υψηλού κινδύνου

(πρόγραμμα λειτουργίας     Δευτέρα 10.00- 11.00, Τετάρτη 10.00-11.00)

→  ογκολογικό παθολογίας τραχήλου

 • διάγνωση, παρακολούθηση και θεραπευτική αντιμετώπιση γυναικών με ογκολογικά προβλήματα των έσω και έξω γεννητικών οργάνων

(πρόγραμμα λειτουργίας     Δευτέρα 11.00- 12.00)