Το Γ.Ν.Θ. Ιπποκράτειο αποτελείται από 5 κυρίως κτίρια και κάποιες βοηθητικές εγκαταστάσεις.

Κτίριο Α: (πρώην Αγίας Σοφίας)

Κτίριο Β: (κεντρικό διατηρητέο κτίριο)

Κτίριο Γ: (μπλε κτίριο)

Κτίριο Δ: (κόκκινο κτίριο)

Κτίριο Ε: (κτίριο αιμοδοσίας)