ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΔΕ ΓΙΑ ΤΑ ΚΤΗΡΙΑ Β΄, Γ΄, Δ΄, ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ, ΦΩΚΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
24 Μαΐου 2024
ΛΙΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ (ΕΝΗΜ. 24-05-2024)
24 Μαΐου 2024
Μετάβαση στο περιεχόμενο