ΚΤΙΡΙΟ : Α’
ΟΡΟΦΟΣ : 3ος
E-maile-mail Διευθυντ. : dexeir@ippokratio.gr
e-mail Προϊσταμ. : pexeir@ippokratio.gr

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ : http://5th-surgical-dept.web.auth.gr/


Γενικά
Προσωπικό
Ερευνητικό Έργο
Εκπαιδευτικό Έργο
Ενημέρωση Ασθενή
Κλινικό Έργο
Υποδομή

Διευθυντής : Καθηγητής Χαράλαμπος Θ. Σπυρίδης
Διεύθυνση : Γ.Ν. Ιπποκράτειο, Κωνσταντινουπόλεως 49, Τ.Κ. 54642, Θεσσαλονίκη
Τηλ. : 231 331 2160
Τηλ. Γραμματείας : 231 331 2162
Fax : 2310 992886
e-mail Κλινικής : 5th-surgical-dept@auth.gr
Ιστοσελίδα Κλινικής: www.5sd.gr

5th SURGICAL DEPARTMENT
Head of Department : Professor Charalampos Th. Spyridis
Address : G.H. Ippokrateio, 49 Konstantinoupoleos str, P.C. 54642, Thessaloniki
Tel : +30 231 331 2160
Secretary : +30 231 331 2162
Fax : +30 2310 992886
e-mail of Department : 5th-surgical-dept@auth.gr
Website of Department : www.5sd.gr

Γενικά

Η Ε΄ Χειρουργική Κλινική της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης έχει την έδρα της στον τρίτο όροφο του κτιρίου Α΄ (παλαιό Αγία Σοφία) του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου, ενώ στο υπόγειο του ιδίου κτιρίου είναι εγκατεστημένο το πειραματικό χειρουργείο και οι αίθουσες δεξιοτήτων της κλινικής.

Έγινε εγκατάσταση στον χώρο αυτό μετά την 5394/11 Ιουνίου 1986 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Ιατρικής Σχολής σε εφαρμογή της διϋπουργικής απόφασης που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με αριθμό 142/2-4-1986. Ιδρυτής και πρώτος Διευθυντής έως την συνταξιοδότησή του, το 1997, διατέλεσε ο Καθηγητής Χειρουργικής Ορθόδοξος Παπάζογλου. Το έργο του, μετά την εκλογή του ως Διευθυντής, συνέχισε μέχρι το 2001 οπότε και συνταξιοδοτήθηκε, ο Καθηγητής Χειρουργικής Ευθύμιος Γιακουστίδης. Από τον Σεπτέμβριο του 2001 ως και τον Αύγουστο του 2012 ως επόμενος Διευθυντής εξελέγη ο αναπληρωτής τότε και μετέπειτα τακτικός Καθηγητής Χειρουργικής – Αγγειοχειρουργικής Θωμάς Γερασιμίδης. Από την 1η Σεπτεμβρίου 2012 εξελέγη και ανέλαβε την Διεύθυνση ο Καθηγητής Χειρουργικής Χαράλαμπος Σπυρίδης και κατά την έναρξη της θητείας του δημιουργήθηκε η ιστοσελίδα της κλινικής, ανακαινίσθηκαν πλήρως οι χώροι και αναβαθμίστηκε η λειτουργία τους επ΄ ωφελεία των ιατρών, νοσηλευτών, φοιτητών και των ασθενών.

Η Ε΄ Χειρουργική Κλινική εξυπηρετεί διδακτικές, ερευνητικές και νοσηλευτικές ανάγκες στο γνωστικό αντικείμενο της Γενικής Χειρουργικής και της Αγγειοχειρουργικής, αφού λειτουργούν δύο πλήρως ανεπτυγμένα τμήματα, της Γενικής Χειρουργικής και της Αγγειοχειρουργικής.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Αγγειοχειρουργικό τμήμα της Ε΄ Χειρουργικής Κλινικής είναι το πρώτο κέντρο στην Ελλάδα που εφήρμοσε τις τεχνικές της ενδαγγειακής χειρουργικής, αφού πραγματοποίησε την πρώτη ενδοαυλική αποκατάσταση ανευρύσματος κοιλιακής αορτής το 1995 και θωρακικής αορτής το 1999.

Προσωπικό

Η Ε΄ Χειρουργική Κλινική αποτελεί ενιαία οντότητα, που απαρτίζεται από δύο τμήματα παράλληλα και αλληλένδετα λειτουργούντα.

Η Ε΄ Χειρουργική Κλινική στελεχώνεται από:

 • Τον Διευθυντή
 • Τη Γραμματεία
 • Το ιατρικό και λοιπό προσωπικό που υπηρετεί στην Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, και
 • Το ιατρικό, το νοσηλευτικό και άλλο παραϊατρικό προσωπικό που υπηρετεί στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, όπου λειτουργεί και η κλινική.

Διευθυντής: Χαράλαμπος Θ. Σπυρίδης, Καθηγητής Χειρουργικής

Μέλη ΔΕΠ

 • Κωνσταντίνος Παπάζογλου, Αναπληρωτής Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής
 • Απόστολος Καμπαρούδης, Αναπληρωτής Καθηγητής Χειρουργικής
 • Χρήστος Κάρκος, Λέκτορας Αγγειοχειρουργικής

Ιατροί ΕΣΥ

 • Γεώργιος Ζαχαριουδάκης, Χειρουργός – Επιμελητής Β΄
 • Παναγιώτης Πετράς, Χειρουργός – Επιμελητής Β΄

Ειδικευόμενοι

 • Γενικής Χειρουργικής: 7
 • Αγγειοχειρουργικής: 3
 • Άμισθοι Επιστημονικοί Συνεργάτες: 4

Νοσηλευτικό Προσωπικό

 • Προϊσταμένη: 1 Τηλ: 2310892160 και 2310892647
 • Υπεύθυνη: 1 Τηλ: 2310892160
 • Λοιπό νοσηλευτικό προσωπικό: 10
 • Βοηθοί θαλάμων: 1

Αξίζει να σημειωθεί η υπέρβαση του Νοσηλευτικού προσωπικού στην εκτέλεση των καθηκόντων τους, που παρά το γεγονός της έλλειψης του απαραίτητου προσωπικού, ανταπεξέρχονται αξιοπρεπώς στα καθήκοντά τους και συμβάλουν στην εύρυθμη λειτουργία της κλινικής.

Tηλέφωνα Γραφείων Κλινικής

Νοσοκομειακά Πανεπιστημιακά
Διευθυντής 2162 992883
Γραμματεία 2162 992886
2163 992884
Καμπαρούδης 2840 992873
Κάρκος 2840 992902
Παπάζογλου 2840 992885
Πετράς 2619
Ζαχαριουδάκης 2619
Κλινική 2160
Προϊσταμένη κλινικής 2647
Γραφείο ειδικευομένων 2161
Γραφείο εφημερεύοντος 2678
Εφημερείο 2103
Εξωτερικά ιατρεία 2234

Θάλαμοι – Αριθμός Κλινών – Φοιτητές

Θάλαμος Αριθμός κλινών Φοιτητές
301 3
302 3
303 3
304 2
305 2
306 2
307 3
308 3
309 3
310 3
311 1

Ερευνητικό Έργο

Η ερευνητική δραστηριότητα της Κλινικής έχει ως σκοπό την εμπέδωση γνώσεων και την προώθηση νέων δεδομένων στην Γενική Χειρουργική, στην Λαπαροσκοπική Χειρουργική, στην Χειρουργική Ογκολογία, στις Χειρουργικές Λοιμώξεις, στο Τραύμα, στην Αγγειοχειρουργική και στην Ενδαγγειακή Χειρουργική.

Έτσι:

 • Εφαρμόζει ερευνητικά πρωτόκολλα στην διάγνωση και θεραπεία των νοσηλευομένων στην κλινική ασθενών,
 • Προγραμματίζει προοπτικές κλινικοεργαστηριακές μελέτες σε συνεργασία με συναδέλφους από κλινικές ή εργαστήρια του Νοσοκομείου ή από τμήματα άλλων Νοσοκομείων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
 • Προγραμματίζει την συμμετοχή με εκπόνηση και παρουσίαση εργασιών σε διεθνή και ελληνικά συνέδρια.
 • Σχεδιάζει και εκπονεί διδακτορικές διατριβές, πειραματικές ή κλινικοεργαστηριακές, πάνω σε ενδιαφέροντα θέματα και σε αριθμό σύμφωνο με τις κείμενες διατάξεις της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ.
 • Συμμετέχει στην διοργάνωση ημερίδων, μεταπτυχιακών – διατομεακών μαθημάτων, συνεδρίων και συμποσίων.

Κεντρικός στόχος είναι η δημοσίευση των αποτελεσμάτων της ερευνητικής δραστηριότητας σε ελληνικά και ξένα επιστημονικά περιοδικά.

Προς τούτο, η κλινική διαθέτει και πειραματικό χειρουργείο.

Τα έγγραφα της Κλινικής (γνωματεύσεις, φάκελοι ασθενών κ.λ.π.) και η υπόλοιπη αλληλογραφία διεκπεραιώνονται μετά από ανάλογη κατανομή υπευθυνότητας στο ιατρικό προσωπικό.

Εκπαιδευτικό Έργο

Η εκπαίδευση αφορά:

 • τους Φοιτητές της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ.
 • τους Ειδικευόμενους της Γενικής Χειρουργικής
 • τους Ειδικευόμενους της Αγγειοχειρουργικής
 • τους Ειδικευόμενους άλλων Χειρουργικών εξειδικεύσεων
 • τους Ειδικευόμενους της Γενικής Ιατρικής
 • τους Αγροτικούς Ιατρούς
 • τους Σπουδαστές Νοσηλευτικής ΤΕΙ Θεσσαλονίκης και
 • το Νοσηλευτικό προσωπικό του Νοσοκομείου
 • τους Φοιτητές των μεταπτυχιακών σπουδών της ιατρικής σχολής.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Στην εκπαίδευση των φοιτητών μετέχουν:

Τα Μέλη ΔΕΠ, οι Ιατροί ΕΣΥ και οι Επιστημονικοί Συνεργάτες της Κλινικής, και

Τα Μέλη ΔΕΠ, οι Ιατροί ΕΣΥ και οι Επιστημονικοί Συνεργάτες της Πανεπιστημιακής Κλινικής Μεταμοσχεύσεων.

Η Κλινική έχει Φοιτητές του Στ΄ Εξαμήνου (Χειρουργική Ι), του Ζ΄ Εξαμήνου (Χειρουργική ΙΙ), των ΙΑ΄ Εξαμήνων (Χειρουργική) και διοργανώνει το επιλεγόμενο μάθημα «Επαγγελματικός Προσανατολισμός-Επιλογή Ειδικότητας» που διδάσκεται στους φοιτητές των Ι΄ ΙΑ΄ και ΙΒ΄ εξαμήνων της Ιατρικής Σχολής.

Η Κλινική μετέχει επίσης στην εκπαίδευση των φοιτητών στο

 • επιλεγόμενο μάθημα της Αγγειοχειρουργικής
 • επιλεγόμενο μάθημα της Β’ Νευροχειρουργικής Κλινικής *Η διασύνδεση της Νευροχειρουργικής με τις άλλες ειδικότητες * και
 • στα μαθήματα Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής.

Σύμφωνα με τις νέες οδηγίες της Σχολής, κάθε μάθημα πρέπει να έχει τον Ειδικό Συντονιστή του. Έτσι:

 • Ειδικός Συντονιστής στο Στ΄ Εξάμηνο (Χειρουργική Ι) είναι ο Αναπληρωτής Καθηγητής κ. Κωνσταντίνος Παπάζογλου.
 • Ειδικός Συντονιστής στο Ζ. Εξάμηνο (Χειρουργική ΙΙ) είναι ο Αναπληρωτής Καθηγητής κ. Απόστολος Καμπαρούδης.
 • Ειδικός Συντονιστής του ΙΑ Εξαμήνου (Χειρουργική) είναι ο Λέκτορας κ. Χρήστος Κάρκος.
 • Ειδικός Συντονιστής των Ι΄- ΙΒ΄ Εξαμήνων (Επιλεγόμενο) είναι ο Αναπληρωτής Καθηγητής κ. Απόστολος Καμπαρούδης.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ

Καθημερινά: 08.00 – 08.30πμ: Ενημέρωση και συζήτηση για τους νοσηλευόμενους ασθενείς.

Κάθε Τρίτη, Τετάρτη, Παρασκευή: Συμμετοχή στα τακτικά χειρουργεία με βάση τον χρόνο ειδίκευσης και εκπαίδευση στην χειρουργική τεχνική.

Κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Πέμπτη, 09.00πμ – 13.00μμ: Εκπαίδευση στην λειτουργία των τακτικών εξωτερικών ιατρείων.

Μία φορά τον μήνα:

 • Κάθε πρώτη Πέμπτη, 13.00 – 14.30μμ: Συμμετοχή και παρακολούθηση των διατομεακών – διακλινικών μεταπτυχιακών μαθημάτων που διοργανώνει η επιτροπή εκπαίδευσης του Ιπποκρατείου Νοσοκομείου (Αμφιθέατρο «Πάνος Μεταξάς»).
 • Την πρώτη Πέμπτη του μήνα με το πέρας της πρωινής ενημέρωσης -08.30 έως 08.50- θα γίνεται βιβλιογραφική ενημέρωση από του ειδικευόμενους.
 • Την τρίτη Πέμπτη του μήνα με το πέρας της πρωινής ενημέρωσης -08.30 έως 08.50- θα γίνεται παρουσίαση εγχειρητικών τεχνικών από του ειδικευόμενους.
 • Την τελευταία Πέμπτη του μήνα με το πέρας της πρωινής ενημέρωσης -08.30 έως 08.50- θα γίνεται παρουσίαση και συζήτηση ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ.
 • Την πρώτη Δευτέρα του μήνα με το πέρας της πρωινής ενημέρωσης -08.30 έως 09.00- παρουσία και των φοιτητών του τριμήνου θα γίνεται παρουσίαση – διάλεξη με επίκαιρα θέματα χειρουργικής. Ομιλητές μπορεί να είναι μέλη της Κλινικής, αλλά και μέλη άλλων Κλινικών.

Τέλος, ενθαρρύνεται η συμμετοχή των ειδικευομένων και με την εκπόνηση και παρουσίαση εργασιών σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια, σεμινάρια, ημερίδες και σειρές μεταπτυχιακών μαθημάτων (π.χ. ετήσια μεταπτυχιακά μαθήματα Χ.Ε.Β.Ε., Ι.Ε.Θ).

Ημερολόγιο (αρχείο) Ειδικευομένων. Για παρακολούθηση της πορείας εκπαίδευσής του, ο κάθε ειδικευόμενος έχει ηλεκτρονικά βιβλιάριο καταγραφής (Log Book) κάθε χειρουργικής του δραστηριότητας.

Υπεύθυνος των μετεκπαιδευτικών μαθημάτων των ειδικευομένων ορίζεται ο Αναπληρωτής Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής κ. Κωνσταντίνος Παπάζογλου.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

Το Ιατρικό προσωπικό της κλινικής μετέχει με την μορφή στρογγυλών τραπεζών στην εξειδίκευση του νοσηλευτικού προσωπικού και στην δια βίου συνεχή εκπαίδευσή του.

ΑΛΛΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Μέσα στα πλαίσια της δια βίου εκπαίδευσης και αειφόρου ανάπτυξης, η Ε΄ Χειρουργική Κλινική σχεδιάζει:

 • Διοργάνωση ημερίδων:

Ημερίδα χειρουργικής ήπατος – χοληφόρων και παγκρέατος. Υπεύθυνος είναι ο κ. Παναγιώτης Πετράς.

Ημερίδα Χειρουργικών Λοιμώξεων. Υπεύθυνος είναι ο κ. Απόστολος Καμπαρούδης.

Ημερίδα Αγγειοχειρουργικής. Υπεύθυνος είναι ο κ. Κωνσταντίνος Παπάζογλου.

 • Προγράμματα μαθημάτων Ελληνικής Εταιρείας Αγγειακής και Ενδαγγειακής Χειρουργικής. Ακαδ. Έτος 2012-13.
 • Προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών Ιατρικής Σχολής:

Ενδαγγειακή Χειρουργική. Συντονιστής: κ. Κ.Παπάζογλου

Χειρουργικές Λοιμώξεις. Συντονιστής: κ. Α.Καμπαρούδης

 • Ογκολογική Συνάντηση: Με υπεύθυνο τον κ. Παναγιώτη Πετρά γίνεται δύο φορές τον μήνα και ώρα 14.00. Υπεύθυνος Ογκολόγος είναι ο κ. Π. Μαρκαντωνάκης, Δ/ντής του ΕΣΥ στο Θεαγένειο Νοσοκομείο.

Ενημέρωση Ασθενή

H ομαλή διεκπεραίωση του κλινικού έργου έχει ως στόχο την ενημέρωση των ασθενών για σωστή αντιμετώπιση της πάθησης για την οποία προσήλθαν στο νοσοκομείο.

Ειδικότερα, για τις Προγραμματισμένες εισαγωγές που γίνονται από τα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία (Ημιυπόγειο Κτιρίου Β΄ (Νεοκλασικό Κτίριο Ιπποκρατείου), θα πρέπει οι ασθενείς:

Να είναι νηστικοί, διότι θα δώσουν αίμα για εξετάσεις

Να έχουν μαζί τους το ασφαλιστικό τους βιβλιάριο και τον αριθμό ΑΜΚΑ, τα οποία θα χρειαστούν για το εισιτήριο, καθώς και όλες τις προηγούμενες εξετάσεις που αφορούν το παρόν ή άλλα χρόνια προβλήματα που έχουν.

Αγαπητοί ασθενείς,

Η αδελφή του ιατρείου θα σας εξηγήσει που θα πάτε για το εισιτήριο, τις εξετάσεις αίματος και τις ακτινογραφίες.

Θα σας ζητηθεί να υπογράψετε ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ το οποίο σημαίνει ότι έχετε ενημερωθεί για την πάθησή σας επισταμένως.

Η Κλινική ακολουθεί τις οδηγίες του νοσοκομείου για το επισκεπτήριο των ασθενών.

Ώρες επισκεπτηρίου: Καθημερινά δύο ώρες: 16:00- 18:00.

ΛΗΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Μπορείτε να παραλάβετε τα αποτελέσματα των ιστολογικών εξετάσεων, εφ’ όσον είναι έτοιμα, κάθε Δευτέρα και Πέμπτη κατόπιν επικοινωνίας με την Κλινική.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ

Οι ασθενείς που παραπέμπονται για μετεγχειρητική χημειοθεραπεία ή ακτινοθεραπεία μπορούν να παραλάβουν το πρωτόκολλο χειρουργείου και τα υπόλοιπα έντυπα από τους Γιατρούς, μετά από συνεννόηση, κατά τις ημέρες Δευτέρα και Πέμπτη.

Πιστοποιητικά και βεβαιώσεις για ασθενείς που εξετάζονται στο εξωτερικό ιατρείο, ή νοσηλεύτηκαν στην κλινική στο παρελθόν δίδονται επί τόπου στο χώρο του ιατρείου, μετά την επίδειξη του ενημερωτικού σημειώματος εξόδου από την Κλινική.

Πιστοποιητικά και βεβαιώσεις για ασθενείς που εξετάστηκαν σε γενική εφημερία, ή για δικαστική χρήση ή για ταμεία ή υπηρεσίες, δίδονται υπηρεσιακά μετά από αίτηση στο γραφείο πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου (κτίριο Β’-ισόγειο).

Για να παραλάβετε αντίγραφα εξετάσεων ή άλλα στοιχεία από τον ιατρικό σας φάκελο, χρειάζεται αίτηση στο πρωτόκολλο (κτίριο Β’- ισόγειο).

Κλινικό Έργο

Στην Ε΄ Χειρουργική Κλινική νοσηλεύονται και αντιμετωπίζονται ασθενείς με προβλήματα Γενικής Χειρουργικής και Αγγειοχειρουργικής που προσέρχονται στα τακτικά ιατρεία της κλινικής, στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών κατά τις ημέρες της γενικής εφημερίας ή νοσηλεύονται ήδη σε κλινικές του Ιπποκρατείου νοσοκομείου.

Στο Τμήμα της Γενικής Χειρουργικής διενεργούνται ογκολογικές επεμβάσεις καθώς και επεμβάσεις για καλοήθεις παθήσεις, ανοικτά και λαπαροσκοπικά, από εξειδικευμένους χειρουργούς στους τέσσερις βασικούς τομείς της γενικής χειρουργικής, δηλαδή:

 • Ήπατος – Χοληφόρων – Παγκρέατος (λαπαροσκοπικά και ανοιχτά)
 • Οισοφάγου – Στομάχου – Λεπτού Εντέρου – Παχέος Εντέρου – Ορθού
 • Ενδοκρινικής Χειρουργικής
 • Κήλες κοιλιακών τοιχωμάτων

Επίσης ιδιαίτερο βάρος δίδεται στην:

 • Προηγμένη λαπαροσκοπική χειρουργική και
 • Σύγχρονη αντιμετώπιση των Χειρουργικών Λοιμώξεων, του Τραύματος και της Επείγουσας Χειρουργικής.

Το Αγγειοχειρουργικό τμήμα είναι κέντρο ενδαγγειακής χειρουργικής. Διενεργούνται επεμβάσεις ανοιχτής και ενδοαυλικής αποκατάστασης παθήσεων αρτηριών κάτω άκρων – ανευρυσμάτων κοιλιακής και θωρακικής αορτής, καρωτιδικής νόσου, καθώς και χειρουργεία φλεβικών παθήσεων.

Την επιστημονική υπευθυνότητα των περιστατικών αγγειοχειρουργικής έχει ο Αναπληρωτής Καθηγητής κ. Κωνσταντίνος Παπάζογλου, σε συνεργασία με τον Λέκτορα κ. Χρήστο Κάρκο. Οι εκάστοτε τρεις ειδικευόμενοι της Αγγειοχειρουργικής παρακολουθούν και διεκπεραιώνουν από κοινού τους νοσηλευόμενους ασθενείς του Αγγειοχειρουργικού Τμήματος.

Ειδικότερα το κλινικό έργο περιλαμβάνει:

 • Καθημερινή Επίσκεψη: Kάθε Τρίτη, Τετάρτη και Παρασκευή γίνεται από τον Εφημερεύοντα Ειδικό και ειδικευόμενο, συνεπικουρούμενοι από τους υπόλοιπους ειδικούς και ειδικευόμενους των δύο ειδικοτήτων.
 • Κάθε Δευτέρα και Πέμπτη γίνεται επίσκεψη από το Διευθυντή – Καθηγητή.
 • Απογευματινή επίσκεψη. Είναι ανάγκη να γίνεται μεταξύ 18.00 και 20.00 παρά τα προβλήματα που δημιουργούν οι εφημερίες ετοιμότητας. Εάν ο ειδικός που έχει εφημερία ετοιμότητας δεν κάνει απογευματινή επίσκεψη, ειδοποιείται ο Διευθυντής της Κλινικής.
 • Πρωινή επίσκεψη Σαββάτου και Κυριακής. Πρέπει να γίνεται έως τις 10.00 το πρωί.
 • Εκπαιδευτική επίσκεψη. Από τα μέλη ΔΕΠ της Κλινικής, όποτε κρίνεται αναγκαίο και εφικτό, γίνεται εκπαιδευτική επίσκεψη με τους Φοιτητές του εκάστοτε τριμήνου, στις 12 το μεσημέρι.

Τα ανωτέρω γίνονται με στόχο:

1. την κλινική διάγνωση, την παρακλινική διερεύνηση, την θεραπευτική, χειρουργική ή συντηρητική αντιμετώπιση και την συνολική φροντίδα των ασθενών γενικής χειρουργικής και αγγειοχειρουργικής που νοσηλεύονται στην κλινική και στις μονάδες της ή παρακολουθούνται στα εξωτερικά ιατρεία της.

2. την συμμετοχή της κλινικής στο σύστημα εφημεριών του Ε.Σ.Υ. για την υποδοχή διερεύνηση και αντιμετώπιση συντηρητική ή χειρουργική ασθενών με επείγοντα προβλήματα γενικής χειρουργικής ή αγγειοχειρουργικής.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ

 • Η καθημερινή προγραμματισμένη δραστηριότητα της Κλινικής αρχίζει στις 07.00 π.μ. με την επίσκεψη και φροντίδα των ασθενών από το νοσηλευτικό προσωπικό.
 • 08.00 – 08.30 π.μ: Πρωϊνή συγκέντρωση του Ιατρικού προσωπικού της Κλινικής με σκοπό να συζητηθούν τα προβλήματα των ασθενών της Κλινικής, ενδιαφέροντα περιστατικά, επιπλοκές και θάνατοι. Επίσης, παρουσιάζονται και συζητούνται οι προς χειρουργείο ασθενείς.
 • 09.00 – 10.00π.μ: Επίσκεψη των ασθενών της Κλινικής υπό την ευθύνη του εφημερεύοντος Επιμελητού ή του Επιμελητού θαλάμου, μαζί με τους ειδικευόμενους εφημερίας ή τους ειδικευόμενους των θαλάμων και τους φοιτητές.
 • 10.00 πμ – 12.00μ: Διεκπεραίωση του διαγνωστικού και νοσηλευτικού έργου (αλλαγές τραυμάτων, παρακλινικές εξετάσεις κ.λ.π.).
 • Δευτέρα και Πέμπτη: 09.00 – 10.00. Επίσκεψη των ασθενών από τον Καθηγητή, το Ιατρικό και Νοσηλευτικό προσωπικό και τους Φοιτητές του ΙΑ εξαμήνου που εκπαιδεύονται στην Ε΄ Χειρουργική Κλινική.
 • 10.00 – 15.00μμ: Καθημερινά. υποδοχή των νέων ασθενών, λήψη του ιστορικού και κλινική εξέταση αυτών, έλεγχο των παρακλινικών εξετάσεών τους και προετοιμασία τους για το χειρουργείο.
 • 15.00μμ: Πέρας της καθημερινής δραστηριότητας και παράδοση της υπευθυνότητας παρακολούθησης των ασθενών στους εφημερεύοντες ιατρούς.
 • 18.00 – 20.00μμ: Τακτική επίσκεψη των ασθενών από τον εφημερεύοντα επιμελητή και τους εφημερεύοντες ειδικευόμενους ιατρούς μαζί με τους φοιτητές του ΙΑ εξαμήνου που κυκλικά ορίζονται να παρακολουθούν και να μετέχουν στην επίσκεψη της εσωτερικής εφημερίας.
 • 8.30.00 πμ – 16.00μμ. Ημέρες χειρουργείου. Υποδοχή και τακτοποίηση των ασθενών που έρχονται από το χειρουργείο.
 • 15.00μμ – 08.00πμ της επομένης ημέρας. Αντιμετώπιση επειγόντων καταστάσεων στην Κλινική αλλά και επειγόντων χειρουργικών και αγγειοχειρουργικών προβλημάτων των άλλων Κλινικών του Νοσοκομείου.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ

Ημέρες τακτικών χειρουργείων της Κλινικής είναι η Τρίτη, Τετάρτη και Παρασκευή.

 • 08.30πμ: Έναρξη του πρώτου χειρουργείου
 • 16.00 μμ: Συνήθης ώρα λήξης των τακτικών χειρουργείων

Για την ομαλή διεκπεραίωση των εγχειρήσεων υπάρχουν:

 • Βιβλίο προγραμματισμού τακτικών εγχειρήσεων
 • Πρόγραμμα χειρουργείου
 • Βιβλίο Καταγραφής εγχειρήσεων

Κάθε Δευτέρα γίνεται συνάντηση με τους Αναισθησιολόγους και συζήτηση των προγραμματισμένων εγχειρήσεων.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ

Τακτικά Ιατρεία Γενικής Χειρουργικής

Ημέρες λειτουργίας: Δευτέρα , Τρίτη , Πέμπτη.

Ώρες λειτουργίας: 09.00πμ – 13.00μμ.

Η κίνηση των ασθενών διεκπεραιώνεται από τον υπεύθυνο Επιμελητή των ιατρείων και από ένα ειδικευόμενο της Γενικής Χειρουργικής. Υπάρχει κυκλική εναλλαγή του υπεύθυνου ειδικού και ειδικευομένου των ιατρείων.

Για επίσκεψη χρειάζεται προηγουμένως ραντεβού, καθώς και έκδοση Δελτίου Εξέτασης από τη γραμματεία των ιατρείων.

Στα τακτικά εξωτερικά ιατρεία γίνεται:

 • Η υποδοχή των ασθενών που θα εισαχθούν στην Κλινική
 • Η λήψη του ιστορικού και η διενέργεια των καθορισμένων προεγχειρητικών παρακλινικών εξετάσεων των ασθενών που θα εισαχθούν στην Κλινική και είναι προγραμματισμένοι για εκλεκτική χειρουργική επέμβαση
 • Η λήψη του ιστορικού, ο καθορισμός και ο προγραμματισμός των παρακλινικών εξετάσεων και των χειρουργικών επεμβάσεων ασθενών που προσέρχονται με καθορισμένο ραντεβού
 • Περιοδική μετεγχειρητική παρακολούθηση των ασθενών που χειρουργήθηκαν στην κλινική.

Χειρουργικό ογκολογικό Ιατρείο

Ημέρα: Πέμπτη

Ώρα Λειτουργίας: 12.00 – 14.00 μμ

Παρακολουθούνται ασθενείς μετά από χειρουργική επέμβαση για κακοήθεια. Διεκπεραιώνεται από έναν ειδικό και έναν ειδικευόμενο της γενικής χειρουργικής. Σκοπός του Ιατρείου είναι η διατήρηση πρωτοκόλλου ογκολογικών ασθενών, και η εκτίμηση της ποιότητας ζωής και ο πρώιμος έλεγχος των υποτροπών.

Τακτικά Ιατρεία Αγγειοχειρουργικής

Ημέρες λειτουργίας: Δευτέρα , Πέμπτη.

Ώρες λειτουργίας: 09.00πμ – 13.00μμ.

Η κίνηση των ασθενών διεκπεραιώνεται από τον υπεύθυνο Ειδικό Αγγειοχειρουργό των ιατρείων και από ένα ειδικευόμενο της Αγγειοχειρουργικής. Υπάρχει κυκλική εναλλαγή του υπεύθυνου ειδικού και ειδικευομένου των Ιατρείων.

Το Αγγειοχειρουργικό Ιατρείο λειτουργεί με τον τρόπο που λειτουργεί και το τακτικό εξωτερικό ιατρείο της γενικής χειρουργικής.

Χειρουργείο Μικροεπεμβάσεων Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων

Ημέρες λειτουργίας: Δευτέρα , Τρίτη , Πέμπτη.

Ώρες λειτουργίας: 11.00πμ – 13.00μμ.

Στην αίθουσα αυτή διενεργούνται με τοπική αναισθησία μικροεπεμβάσεις σε ασθενείς που επισκέπτονται τα ιατρεία με προκαθορισμένο ραντεβού.

Επείγοντα Εξωτερικά Ιατρεία (Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών Τ.Ε.Π.)

Η Ε΄ Χειρουργική Κλινική εφημερεύει δύο φορές τον μήνα για επείγοντα περιστατικά γενικής χειρουργικής και αγγειοχειρουργικής, ενώ καλύπτει τις υπόλοιπες έξι γενικές εφημερίες του Νοσοκομείου κάθε μήνα για τα επείγοντα αγγειοχειρουργικά περιστατικά. Τα προγράμματα εφημεριών, ημέρες και ώρες εργασίας και αντίστοιχης αργίας, διεκπεραιώνονται σύμφωνα με τις εκάστοτε επικρατούσες συνθήκες στο νοσοκομείο, προσαρμοσμένες στο Ευρωπαϊκό Κοινοτικό δίκαιο.

Η γενική εφημερία αρχίζει στις 08.00πμ και τελειώνει στις 08.00πμ της επομένης ημέρας. Στελεχώνεται από δύο ειδικούς χειρουργούς και έξι ειδικευομένους ιατρούς της γενικής χειρουργικής και από ένα ειδικό αγγειοχειρουργό και δύο ειδικευομένους ιατρούς της αγγειοχειρουργικής.

Κατά την διάρκειά της γίνεται υποδοχή και αντιμετώπιση κάθε επείγοντος χειρουργικού και αγγειοχειρουργικού περιστατικού. Παρέχεται πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας όπου απαιτείται και γίνεται εισαγωγή και χειρουργική αντιμετώπιση των ασθενών, όποτε κρίνεται αναγκαίο.

Aπογευματινά εξωτερικά ιατρεία

Σύμφωνα με τον νέο νόμο για την ολοήμερη λειτουργία των νοσοκομείων και την άμεση εξυπηρέτηση των πολιτών, λειτουργούν τα παρακάτω Απογευματινά Χειρουργικά και Αγγειοχειρουργικά Ιατρεία, έναντι πληρωμής προς το Νοσοκομείο. Υπάρχει δυνατότητα διενέργειας εργαστηριακών εξετάσεων και μικροεπεμβάσεων επί τόπου, ενώ οι μεγαλύτερες επεμβάσεις προγραμματίζονται. Τα απογευματινά ιατρεία και η γραμματεία τους λειτουργούν στο ισόγειο του Α’ κτιρίου.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

Δευτέρα και Πέμπτη 15:00. Απόστολος Καμπαρούδης, Αναπληρωτής Καθηγητής Χειρουργικής

Τρίτη και Πέμπτη 16:00. Παναγιώτης Πετράς, Χειρουργός , Επιμελητής Β΄

Τρίτη και Πέμπτη 16:00. Γεώργιος Ζαχαριουδάκης, Χειρουργός , Επιμελητής Β΄

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

Δευτέρα και Πέμπτη 15:00. Κωνσταντίνος Παπάζογλου, Αναπληρωτής Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής.

Δευτέρα και Πέμπτη 15:00. Χρήστος Κάρκος, Λέκτορας Αγγειοχειρουργικής

Τηλέφωνα ραντεβού: 2313312643, 2313312644

Υποδομή

Η Κλινική έχει 28 πλήρως ανεπτυγμένες κλίνες που κατανέμονται ως εξής:

 • Μονόκλινα δωμάτια: 1
 • Δίκλινα δωμάτια: 3
 • Τρίκλινα δωμάτια: 7

Οι θάλαμοι 304 και 305 χαρακτηρίζονται ως Θάλαμοι Αυξημένης Φροντίδας, όπου και νοσηλεύονται ασθενείς, που έχουν ανάγκη αυξημένης φροντίδας. Στο Θάλαμο 304, κατά προτίμηση, υπάρχουν ασθενείς της Αγγειοχειρουργικής και στο Θάλαμο 305 υπάρχουν ασθενείς της Γενικής Χειρουργικής.

Διαθέτει τους εξής χώρους-γραφεία:

Γραφείο Διευθυντού:1, γραφείο γραμματείας:1, γραφεία ειδικών ιατρών διαφόρων βαθμίδων:2, γραφείο ειδικών ιατρών ΕΣΥ:1, γραφείο ειδικευομένων ιατρών:1, γραφείο ιατρού κίνησης:1, γραφείο Προϊσταμένης:1, γραφείο υποδοχής ασθενών:1, χώρος-αποδυτήρια νοσηλευτικού προσωπικού:1, μία αίθουσα συσκέψεων – διδασκαλίας για τις επιστημονικές συγκεντρώσεις της Κλινικής και τα φροντιστηριακά μαθήματα προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών και ειδικευομένων, ένα χώρο για ιδία χρήση των φοιτητών, ένα χώρο νοσηλείας, ένα εφημερείο ειδικών, ένα εφημερείο ειδικευομένων και δύο χώρους αποθήκης.

Τέλος, έχει στη διάθεσή της: α) 3 αίθουσες χειρουργείων, δύο γενικής χειρουργικής και ανοικτής αγγειοχειρουργικής και μία κατάλληλα κατασκευασμένη αίθουσα ενδαγγειακής χειρουργικής, β) 3 αίθουσες τακτικών εξωτερικών ιατρείων (μία γενικής χειρουργικής, μία αγγειοχειρουργικής και μία μικροεπεμβάσεων) και γ) 3 αίθουσες εξωτερικών ιατρείων στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών.*

* Τις αίθουσες αυτές τις χρησιμοποιεί η Κλινική από κοινού με τη Β΄ Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική και την Α΄ Χειρουργική Κλινική του Νοσοκομείου.

Η κλινική μας διαθέτει :

 • απαραίτητο εξοπλισμό για την προεγχειρητική εκτίμηση των ασθενών (καρδιογράφο κ.ά.)
 • οργανωμένο αγγειολογικό εργαστήριο (Doppler, υπερηχογράφος κ.ά.)
 • μηχανήματα-συσκευές για την παρακολούθηση των μετεγχειρητικών ασθενών και την αντιμετώπιση οξέων καταστάσεων (φορητά πιεσόμετρα, σακχαρόμετρα, monitors, αντλίες κενού, οξύμετρο, απινιδωτής, σετ επείγουσας διασωλήνωσης-λαρυγγοσκόπιο-ambu κ.ά.)