10 Μαρτίου 2022

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΔΙΑΚΟΠΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Λόγω τεχνικών εργασιών συντήρησης της Τεχνικής υπηρεσίας, σας ενημερώνουμε ότι την Πέμπτη 10/03/2022 για το χρονικό διάστημα 10:00 – 11:00 δεν θα λειτουργούν οι Ηλεκτρονικές υπηρεσίες του φορέα μας (eRadevou, promitheas, website).
25 Φεβρουαρίου 2022

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5069170 ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020»

Θέμα: «Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού για τις ανάγκες του Γ.Ν.Θ. Ιπποκρατείου» με Κωδικό ΟΠΣ 5075935 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» Κωδ. ΟΠΣ: 5075935 ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ): 2020ΕΠ00810097 Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).  Η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στα 495.000 € με το ΦΠΑ. Η πράξη περιλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση του ακόλουθου εξοπλισμού για το ΓΝΘ Ιπποκράτειο: 1 Ψηφιακό φορητό ακτινοσκοπικό 2 Επιπέδια ιστοκινέτα 3 Κρυοστάτης 4 Αυτόματος μικροτόμος 5 Μικροσκόπιο ανοσοφθορισμού 6 Μικροσκόπιο αυτοπαρατήρησης 7 Μηχάνημα αυτόματης επικάλυψης αντικειμενοφόρων πλακιδίων 8 Αποκλειστικός κρυοστάτης με ανοσοφθορισμό 9 Βαθιά κατάψυξη 102_2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ.pdf
Κατηγορία:  
25 Φεβρουαρίου 2022

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5069170 ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020»

Θέμα: «Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού για τις ανάγκες του Γ.Ν.Θ. Ιπποκρατείου» με Κωδικό ΟΠΣ 5071127 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» Κωδ. ΟΠΣ: 5071127 ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ): 2020ΕΠ00810072 Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στα 640.000 € με το ΦΠΑ. Η πράξη περιλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση του ακόλουθου εξοπλισμού για το ΓΝΘ Ιπποκράτειο: 1 LASER ΣΥΝΕΣΤΙΑΚΗΣ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑΣ 2 ΟΠΤΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 3 ΥΠΕΡΗΧΟΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΛΕΜΦΑΔΕΝΩΝ 4 ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΟΣ ΟΓΚΩΝ 5 ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 6 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 7 ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ 8 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΙ ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ 9 ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ 10 ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ 11 ΑΠΙΝΙΔΩΤΗΣ 12 ΣΕΤ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 71_2021 ΠΡΑΞΗ ΕΝΤΑΞΗΣ.pdf
Κατηγορία:  
25 Φεβρουαρίου 2022

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5069170 ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020»

Θέμα: «Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού για τις ανάγκες του Γ.Ν.Θ. Ιπποκρατείου» με Κωδικό ΟΠΣ 5069170 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» Κωδ. ΟΠΣ: 5069170 Υποέργο 2 ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ): 2020ΕΠ00810053 Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στα 2.150.000 € με το ΦΠΑ. Η πράξη περιλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση του ακόλουθου εξοπλισμού για το ΓΝΘ Ιπποκράτειο: 1 Αναισθησιολογικό μηχάνημα 2 Αναισθησιολογικό συγκρότημα υψηλών δυνατοτήτων 3 Νεογνικοί Αναπνευστήρες 4 Συσκευή NO (μονοξείδιου του αζώτου) 5 Χειρουργική τράπεζα γυναικολογική 6 Χειρουργική τράπεζα με μία αποσπώμενη επιφάνεια 7 Αναπνευστήρας παιδιατρικός 8 MRI αναισθησιολογικό για το τμήμα  μαγνητικού τομογράφου 3_2021 ΠΡΑΞΗ ΕΝΤΑΞΗΣ-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ.pdf
Κατηγορία:  
25 Φεβρουαρίου 2022

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5069170 ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020»

Θέμα: «Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού για τις ανάγκες του Γ.Ν.Θ. Ιπποκρατείου» με Κωδικό ΟΠΣ 5069170 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» Κωδ. ΟΠΣ: 5069170 Υποέργο 1 ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ): 2020ΕΠ00810053 Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στα 3.790.000 € με το ΦΠΑ. Η πράξη περιλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση του ακόλουθου εξοπλισμού για το ΓΝΘ Ιπποκράτειο: 1 Κλίνες καρδιολογικής Μονάδας 2 Τηλεμετρία 3 Υπερηχοτομογράφος Καρδιολογικός 4D με διοισοφάγειο κεφαλή 4 Τομογραφία οπτικού νεύρου (OCT) 5 Οστική πυκνότητα 6 Σύστημα αγκίστρων για χειρουργικές επεμβάσεις στα Μ & Γ Χειρουργεία 7 Κεντρικός σταθμός με 8 μόνιτορ για τη ΜΕΘ Παίδων 8 Πλήρης Πύργος ΩΡΛ 9 Υπερηχοτομογράφος παίδων 10 Φορητό ακτινολογικό 11 Ουρολογικός υπέρηχος 12 Διπολική διαθερμία 13 Ακτινολογικός  υπερηχοτομογράφος 3D τεσσάρων κεφαλών 14 Γυναικολογικός Υπερηχοτομογράφος 3D 15 Θερμοκυκλοποιητής 16 Οδοντιατρική έδρα με ακτινολογικό και συνοδό εξοπλισμό 17 Laser Ndyag γυναικολογικό για τα Μ & Γ χειρουργεία 18 Χειρουργικό μικροσκόπιο ΩΡΛ 19 Φορητοί αναπνευστήρες 20 Διπολικό σύστημα επεμβατικής υστεροσκόπησης 21 Ψηφιακό ακτινολογικό οροφής για το ΤΕΠ 22 Ψηφιακό ακτινοσκοπικό-ακτινολογικό τηλεχειριζόμενο 23 Συσκευή καρδιοπνευμονικής υποστήριξης-cardiohelp (ecmo) 24 Laser οφθαλμολογικό YAG 25 Φορητός παιδιατρικός υπερηχοτομογράφος 26 Βαθιά κατάψυξη -80 (350lt) 27 Φορητός Υπερηχοτομογράφος νεογνών 28 Αντικατάσταση ενός συγκροτήματος μηχανημάτων στο κέντρο παραγωγής πεπιεσμένου ιατρικού αέρα-κενού 29 Επιδαπέδιο πλυντήριο χειρουργικών εργαλείων για την κεντρική αποστείρωση 30 Σύστημα ψηφιακής χαρτογράφησης και ψηφιακής δερματοσκόπησης 31 Laser παραγωγής ακτινοβολίας μήκους κύματος 532/755/1064nm και 585/1064nm 32 Μηχάνημα pulsed dye – Nd Yag laser 33 Αυτόματος μικροτόμος 34 Ιστοκινέτα 120 δειγμάτων 35 Κρυοστάτης 36 Εργαστηριακό μικροσκόπιο φθορισμού με ψηφιακό σύστημα σύνθεσης πλακιδίων 37 Ηλεκτρομιογράφος με πρόκλητα δυναμικά 38 Βιντεοηλεκτροεγκεφαλογράφος 39 Ενδοσκοπικός πύργος για τη Β΄ Προπαιδευτική Παθολογική 40 Ενδοσκοπικός πύργος για τη Δ’ Παθολογική 28_2021 ΠΡΑΞΗ ΕΝΤΑΞΗΣ-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ.pdf
Κατηγορία:  
13 Νοεμβρίου 2020

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΑΣ COVID-19 ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Τίτλος Υποέργου: Ενίσχυση του Γ.Ν.Θ. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στην κρίση λόγω της επιδημίας COVID-19 Τίτλος Πράξης: Ενίσχυση των Φορέων Υγείας με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στις ανάγκες λόγω της επιδημίας COVID-19 στην Περιφέρεια  ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Κωδ. ΟΠΣ: 5070506, Υποέργο 14. Η πράξη εντάσσεται στο Εθνικό Σχέδιο του Υπουργείου Υγείας για τον περιορισμό της εξάπλωσης της επιδημίας της νόσου COVID-19 και την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της, σε συνέχεια των δύο ΠΝΠ της 11-03-2020 (ΦΕΚ55/Α/11-03-2020) και της 14-3-2020 (ΦΕΚ 64/Α/14-3-2020) που κυρώθηκαν με το Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 46/Α/3-4-2020).  Συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ε.Ε. μέσω του Ε.Π. της Περιφέρειας  ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ). Η δράση αποσκοπεί στην λειτουργική ετοιμότητα και ανθεκτικότητα του συστήματος υγείας στο πλαίσιο της υγειονομικής κρίσης λόγω COVID-19. Ειδικότερα  η  ενδυνάμωση των φορέων και του προσωπικού έχει στόχο την αποτελεσματικότερη ανταπόκριση  στις ανάγκες των ατόμων που νοσούν, στην ενίσχυση των επαγγελματιών με νέο προσωπικό για περιορισμό  του κινδύνου  εξουθένωσης στην εργασία,  περιορισμό κινδύνου μετάδοσης, για δυνατότητα απομάκρυνσης από την εργασία αν απαιτηθεί κατά το δυνατόν διατήρηση της παροχής υπηρεσιών υγείας για άλλες νόσους. Το φυσικό αντικείμενο του υποέργου είναι η πρόσληψη πρόσθετου επικουρικού προσωπικού, ιατρικού, νοσηλευτικού, λοιπού, βοηθητικού και πάσης φύσεως προσωπικού για την ενίσχυση και ενδυνάμωση του Φορέα Υγείας  Γ.Ν.Θ. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»  στην Περιφέρεια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, με προσωπικό 76 επαγγελματιών μέχρι σήμερα, προκειμένου να ανταποκριθεί στην αποτελεσματική διαχείριση περιστατικών νόσου COVID-19, σε προσερχόμενους για άλλη νόσηση τυχόν προσυμπτωματικούς ή και ασυμπτωματικούς της COVID-19 και για να προσφέρουν υπηρεσίες σε ασθενείς με χρόνια νοσήματα, προλαμβάνοντας με αυτό τον τρόπο τον αποκλεισμό πρόσβασης του πληθυσμού με χρόνια ή άλλα έκτακτα προβλήματα από υπηρεσίες υγείας. Η Πράξη συγχρηματοδοτεί μέρος από το συνολικό προσλαμβανόμενο προσωπικό για την επιδημία CoViD-19 στο  Γ.Ν.Θ. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Κύριος της πράξης είναι το Υπουργείο Υγείας. Συντονιστής Δικαιούχος της πράξης είναι η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Υγείας. Συνδικαιούχος είναι το Γ.Ν.Θ. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Οδηγίες_προς_Συνδικαιούχους_για_ΦΑ 2267-10.11.2020.pdf
Κατηγορία:  
13 Ιουνίου 2019

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5028307 ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020»

Θέμα: «Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού για τις ανάγκες του Γ.Ν.Θ. Ιπποκρατείου» με Κωδικό ΟΠΣ 5028307 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» Κωδ. ΟΠΣ: 5028307 ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ): 2018ΕΠ00810061 Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).  Η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στα 870.000 € με τον Φ.Π.Α. Η πράξη περιλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση του ακόλουθου εξοπλισμού για το ΓΝΘ Ιπποκράτειο: • 10 μόνιτορ ασθενούς • 10 θερμοκοιτίδες εντατικής νεογνών • 1 γ-κάμερα • 15 αναπνευστήρες ανηλίκων – ενηλίκων ΜΕΘ ΠΡΑΞΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΣΠΑ.pdf
Κατηγορία:  
Μετάβαση στο περιεχόμενο