24 Οκτωβρίου 2023

163/2023 ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ 163/2023

Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την ανάθεση των «Υπηρεσιών Διαχείρισης εγκαταστάσεων» (CPV: 79993100-2), για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου, για ένα (1) μήνα, συνολικής αξίας 6.916,67€ χωρίς Φ.Π.Α. ήτοι 8.576,67€ με Φ.Π.Α. 24% για τις κάτωθι υπηρεσίες:

  1. Ανάθεση της «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΩΝ», (CPV: 79993100-2), συνολικής δαπάνης 3.416,67€ χωρίς ΦΠΑ, η οποία με ΦΠΑ 24% διαμορφώνεται σε 4.236,67€
  2. Ανάθεση των «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΡΜΟΫΔΡΑΥΛΙΚΩΝ» (CPV: 79993100-2), συνολικής δαπάνης 3.500,00€ χωρίς ΦΠΑ, η οποία με ΦΠΑ 24% διαμορφώνεται σε 4.340,00€.

23PROC013640876 ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ 163-2023

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

 

24 Οκτωβρίου 2023

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ”

4.45 ΕΒ 4.46 ΕΒ – ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ – ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗ.pdf

Μετάβαση στο περιεχόμενο