2 Οκτωβρίου 2023

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ Μ.Ε.Ν.Ν.) ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν.Θ. “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ”

2-10-2023- 4.48 ΕΒ 4.49 ΕΒ – ΜΕΝΝ – ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗ.pdf

2 Οκτωβρίου 2023

ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ

ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ

Κατηγορία:  
2 Οκτωβρίου 2023

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ Μ.Ε.Ν.Ν.) ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν.Θ. “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ”

2-10-2023- 4.48 ΕΒ 4.49 ΕΒ – ΜΕΝΝ – ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗ.pdf

Μετάβαση στο περιεχόμενο