ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΠΟ 08 ΕΩΣ 12 ΙΟΥΛΙΟΥ 2024 (ΕΝΗΜ. 05-07-2024)
5 Ιουλίου 2024
ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ & ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜ.:89/2024 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΛΛΥΜΑΤΩΝ ΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ”
5 Ιουλίου 2024
Μετάβαση στο περιεχόμενο