ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 04-07-2024
1 Ιουλίου 2024
105-2024 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ LASER ΚΑΙ ΕΥΚΑΜΠΤΩΝ ΒΙΝΤΕΟΟΥΡΗΤΗΡΟΣΚΟΠΙΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
2 Ιουλίου 2024
Μετάβαση στο περιεχόμενο